сертифициран бояджийски материал TS 730

Приложение: за защита на стоманобетонни и стоманени конструкции от вредни въздействия. Продуктът е изпитан и за дълготраен контакт с хранителни продукти и питейна вода. Разход около 0,150 – 0,200 kg/m² за един слой в зависимост от попиваемостта на основата.

силиконова покриваща боя TS 710

Със специално качество на нанасяне като окончателно покритие върху бетонни повърхнини. Боята е устойчива на УВ-лъчи и може да се използва при тежки условия на околната среда. Боята не съдържа органични разтворители и е незапалима. Разход около 0,150 – 0,200 kg/m² за един слой в зависимост...

смес TS 630 за репрофилиране

Предназначена за предпазване и поправка на бетонни конструкции, които са изложени на натоварване от преминаване на хора или превозни средства. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 10-40 mm.

строителен разтвор TS 500 обогатен със специални примеси

Предназначена за иззиждане и същевременно за запълване на фугите на обекти на канализации и шахти, подложени на агресивни среди. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 998-2. Дебелина на слоя 0-4 mm.

торкретна смес TS 425 за репрофилиране

Предназначена за предпазване и поправка на бетонни конструкции, които са изложени на статично и динамично натоварване. Нанася се по метода на мокро пръскане. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 8-30 mm.

полимероциментова смес TS 310 за предпазване и поправки на стоманобетонни конструкции

Предназначена за финална обработка на повърхности, които са изложени на статично и динамично натоварване. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 2-5 mm.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!