Договорирани са 63 милиона евро по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!