« Обратно към ПРОДУКТИ

силикатен прозрачен праймер SilPrimer

SilPrimer е прозрачен праймер на база калиево водно стъкло, свързващи минерали (в съответствие с Нормата DIN 18363). Особено подходящ за третиране, с цел импрегниране, на основи, нуждаещи се от повторно минерализиране, както и за стабилизиране и хомогенизиране, (без това да намалява проницаемостта на пара), на ронливи или много абсорбиращи основи, а също и при подготовка за прилагане върху повърхности, които трябва да бъдат покрити или декорирани със системи на базата на калиев силикат.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!