« Обратно към ПРОДУКТИ

структурна завършваща мазилка RÖFIX SiSI-Putz VITAL

Област на приложение:
Фабрично приготвена, тънкослойна завършваща мазилка с многобройни едрини, структури и цветове. Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропроходима структурна мазилка за фасади и топлоизолационни системи (ТИС). При  6 мм гранулация продуктът се нанася само машинно и повече не се пердаши. За апликация са подходящи уреди за фин шприц с въздушно-регулиращ вентил и блокиращ сферичен кран (като напр. машина тип MAI®2PUMP Лира, шнек: D8 1,5; шлаух 35/40 bar-а и max. дължина 25 m).

Основа на материала:
- дисперсно свързващо вещество
- свързащо вещество - силиконова смола
- добавки за подобряване обработваемите свойства
- силикат
- бял, селектиран мраморен пясък
- пигменти за оцветяване

Свойства:
- високо водоотблъскване
- висока паропропускливост
- висока устойчивост на атмосферно влияние
- устойчива на ударен дъжд
- декоративна

Условия по време на обработка:
По време на обработка и съхнене температурата на основата и на околната среда не трябва да пада под +5ºС. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, в случай на по-бързо съхнене да се пази от директни слънчеви лъчи, течение и дъжд.

Основа:
Основата трябва да е суха, носимоспособна и без замърсявания (напр. прах, сажди, алги и др.). При нови хастарни мазилки (напр. варо-циментови и др.) да се спазва предписанието на производителя относно време за съхнене/стягане от мин. 2-3 седмици. Проверка на основата следва да се направи съгласно ÖNORM B3346 съотв. DIN 18350 или SIA V242. Варо-циментови хастарни мазилки при ТИС трябва да се нанасят съгласно предписаната в действащите инструкции дебелина на слоя и да са сухи (мин.  5 дни - при влажно и студено време по-дълго).

Подготовка на основата:
Преди нанасяне на завършващото покритие и в съответствие със системата се нанася грунд посредством валяк с агнешки косъм. Основата се оставя да изсъхне напълно (по правило след 12 часа). При влажно време изсъхването може да трае 24 – 48 часа. Всички технически функции и свойства на пастьозните завършващи мазилки са тествани с грунд за мазилки в съответствие със системата. Той е релевантен за абсорбцията на вода, стареенето, оптическата симетричност на картината, на предназначението на финишната мазилка и за това е важна част от системите с мазилка. Може да се откажете от грундиране при реновиране на стари фасади със съществуваща мазилка или боя, които са шпакловани с RÖFIX Renostar и се оформят с RÖFIX SiSi-Putz. Шпакловката с RÖFIX Renostar трябва да е напълно изсъхнала (мин. 5 дни при хубаво време). Да се отстранят подкожушени или ронещи се слоеве стари мазилки и бои. Силно порьозни основи да се обработят предварително с подходящ силиконов дълбок грунд (напр. RÖFIX Tiefgrund). Неравностите в основата предварително професионално да се загладят със съответната шпакловъчна смес като напр.  RÖFIX Renoplus, Renostar.

Препоръки за предварително грундиране: RÖFIX Putzgrund UNI грунд за мазилки, RÖFIX Silikonharz-Tiefgrund силиконов дълбок грунд.

Приготвяне:
Готов за употреба продукт. При необходимост се разрежда с малко вода до желаната консистенция.  Преди обработката съдържанието в кофата се разбърква добре с подходяща електрическа бъркалка на бавни обороти. По време на обработката мазилката се пребърква, за да се избегне утаяване на гранулите.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!