Схема за държавна помощ в размер на 33 млн. евро ще помогне за обновяване на градската среда в България. Парите са одобрени от Европа. Проектите текат до края на 2015 г.

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!