1,5 см. плоскост намалява енергийните разходи на сградите с 40%

Изследователи от Universidad Politécnica de Madrid (UPM) са патентовали гипсови плоскости, които намаляват енергийната консумация на сградите с 40%. Плоскостите, комбинирани с пасивни стратегии като използване на слънчевата светлина и естествена вентилация, могат да допринесат за намаляване на енергийната криза, особено в Испания, която внася 80% от енергийните си суровини.

Разработката е на Факултета по строителство и архитектура на Мадридския политехнически университет и включва използване на материали с променлива фаза (PCM). Така само в 1,5 см. дебелина може да се съхрани пет пъти повече енергия в сравнение със стандартните гипсови плоскости със същата дебелина. В резултат на това вътрешната температура на сграда, оборудвана с такива плоскости, може да се запази в границите на комфорта (20-30ºC) без необходимост от допълнителни климатични системи. Времето за изплащане на тези плоскости е между една и две години.

Материалите с променлива фаза са субстанции, които съхраняват или освобождават енергия чрез латентна топлина. През деня енергийният излишък (който се акумулира за сметка на слънчевото огряване, различните електрически уреди и потребители) води до втечняването им, като предотвратява прегряване. През нощта, когато външните температури спадат, тези материали се втвърдяват и освобождават съхранената енергия, като предотвратяват преохлаждане.

Материалите с променлива фаза имат множество приложения – медицински, ботанически, спортни. Приложението им в различни строителни материали като бетон, керамика, стъкло и др. е обект на експерименти от началото на 80-те години на миналия век.

Слоят от материал с променлива фаза се поставя на вътрешната страна на плоскостите, при което се постига 90-95% съхранение на топлина, за разлика от 10-15%, когато е поставен на външната страна на изолационната плоскост.

За да няма проблеми с механичните свойства на плоскостите при течната фаза на добавките, са интегрирани микрокапсули с парафин, произведени от BASF. Добавени са и две други добавки – фибри и флуидизатори за постигане на оптимални механични и физични свойсва.

Изследователския екип е тествал различни съотношения между компонентите на плоскостите – гипс, материал с променлива фаза, фибри и флуидизатор – за да установи как се променят различните физични свойства на продукта – плътност, порьозност, време за реакция; механичните свойства – твърдост, здравина, гъвкавост и естетическите им свойства. Те избират максимално количество от материала с променлива фаза – 45%, при което 1,5 сантиметрова плоскост от този вид има изолационните качества на 15 сантиметрова тухлена зидария и 5 пъти повече от традиционна гипсова плоскост.

greentech-bg.net