20 години в България – вълнообразни битумни листове Ондулин

Ондулин

Преди точно двадесет години за първи път вълнообразните битумизирани листове „Ондулин” бяха представени на българския потребител. След като отшумя еуфорията от промените в българското общество през 1989 г., започна и запълването на недостъпната преди това информация иззад „Желязната завеса”. ОНДУЛИН бе една от първите фирми от онази част на Европа, която се реши да предложи своите продукти на българските потребители и професионални строители, като създаде свой търговски филиал в България – ОНДУЛИН СМ ООД.

Появата на непознатите за България материали отвори една нова страница в българската строителна практика и теория, а именно: леките покриви. Пътят, от скептицизма и недоверието към новото, към повсеместното приемане и приложение на тези материали, не беше лек.

Ондулин

След двадесет години можем да кажем, че тези материали промениха визията на българските градове, села и индустриални зони. Вълнообразните листове „Ондулин” не се възприеха еднозначно в началото, а може би и представянето им, съобразено с традициите на една друга строителна култура, направи комуникацията по-трудна. С времето, настойчивостта, неуморната работа и ентусиазмът на новосъздадения търговски офис на ОНДУЛИН за България направиха вълнообразните листове „Ондулин” познат и търсен материал на българския строителен пазар.

Ондулин

На базата на многогодишния международен опит на фирмата, множество авангардни и полезни решения за покривите намериха приложение в строителната практика. В процеса на приложение се установи, че много практики и решения, препоръчвани в началото, се оказаха неточни в условията на българския климат и строителни традиции. С времето тези неточности се отстраняваха, променяха се очакванията за поведението на листовете и по този се очерта устойчивото поле на приложение, съобразено с конкретните условия, предпочитания и традиции.

През последните години, водени от примера за успеха на ОНДУЛИН в България, почти всички производители на подобни изделия по един или по друг начин обърнаха внимание на българския пазар. Присъствието на пазара на различни видове вълнообразни битумизирани листове доведе до конкуренция, която за съжаление се ограничи само в полето на предлагане на по-ниски цени, вместо да подобри качеството на предлаганите материали и на обслужването на клиентите. Нещо повече, за да се постигнат по-ниски цени, много от материалите се предлагат със занижени показатели като: намалена дебелина, намалено съдържание на битум, влошено качество на повърхностното оцветяване. За съжаление, ефектът на занижените технически показатели и липсата на техническо обезпечаване се проявява не веднага, а след известен период от време, което в дългосрочен план понижи доверието в този тип материали.

Ондулин

ОНДУЛИН СМ ООД не се поддаде на тези тенденции, продължи да обобщава опита от приложението на листовете в България и да променя техническите спецификации, да предлага повече аксесоари и по-адекватни технически решения. Едно от решенията, продиктувано от оценката на изискванията на пазара бе представянето на по-икономичен лист, предназначен за приложение при помощни постройки, навеси, гаражи, беседки и др. леки конструкции – „Ондулин Стандарт”. Независимо от занижените показатели, този покривен лист бе напълно в съответствие с изискванията на въведения след присъединяването на България към ЕС стандарт БДС – EN 534, но за клас S, определен от този стандарт за описаните по-горе приложения.

Ондулин Стандарт

За „Ондулин Стандарт” бяха разработени различни, съобразени с неговите физико-механични характеристики, инструкции за приложение, брошури и др. техническа документация. Беше проведена широка кампания за обучение на нашите търговски партньори. За съжаление, този систематичен подход не е характерен за повечето от предлаганите на българския пазар вълнообразни битумни листове, което доведе до много неправилни приложения. Тези лоши примери значително разрушиха доверието в този тип покрития и доведоха до намаляване на дела им на пазара.

Всички тези събития, съчетани с икономическата криза, особено в строителния бранш и с растящите цени на суровините намалиха потреблението на битумните листове. Независимо от тази неблагоприятна ситуация, ОНДУЛИН продължава да работи за подобряване на качествата на листовете, за информиране и обучение на потребителите, за да могат те да получават добър материал, съчетан с адекватно техническо, търговско и логистично обслужване.

Ондулин

Освен това, като световен пазарен лидер ОНДУЛИН непрекъснато се стреми да обновява продукцията си чрез въвеждане на нови технически, технологични и естетически решения. В изпълнение на тази си политика компанията разработи и представи на пазара първата вълнообразна битумна керемида „Ондувила”, която е развитие на качествено ново ниво на технологията за производство на вълнообразните битумни листове към по-добра естетика и технологичност.

Ондувила

При необходимост от допълнителна информация – от детайли или техническа консултация, можете да се свържете се с Ондулин СМ.

Вижте също...