25% от сградите с шанс за саниране до 2020 г.

Вижте също...