5 ефективни начина за ремонт на дървен скатен покрив с Изовер

таванско помещение

Как трябва да се ремонтира стария дървен скатен покрив така, че да се гарантира оптимална защита на конструкцията, комфорт на обитаване, както през зимата, така и през лятото, естетика и ергономичност на подпокривното пространство, дълготрайност и икономическа ефективност на инвестицията?

Все по-често се налага таванското помещение, намиращо се непосредствено под покрива да се превърне в удобно за обитаване, с което използваемата площ в жилището се увеличава. Освен това тези помещения имат особена специфика, бихме казали даже романтика със скосените си тавани, покривни прозорци и капандури. В добавка таванското помещение има по-голяма самостоятелност, отколкото тези на долните етажи и затова е предпочитано място за устройване на младежка стая. Всичко това обаче е възможно при едно условие – отлична топлоизолация на покривната конструкция. В противен случай зимният студ ще прави крайно некомфортно обитаването на тези помещения, а през лятото те се превръщат в истинска парна баня.

Необходимостта от добра топлоизолация на сградата не отпада и когато таванското помещение не се обитава. При липса на топлоизолация през зимата температурата в него пада близко до външната, а през лятото става и по-висока, поради парниковия ефект и липсата на добро проветряване. Това причинява големи топлинни загуби в обитаваните помещения на долния етаж, защото от студеното таванско помещение ги дели само една стоманобетонна плоча, която е отличен проводник на топлината. В допълнение температурата на въздуха в помещенията, непосредствено до тавана е най-висока и съответно топлопреминаването през плочата става още по-интензивно. Около 20% до 30% от топлинните загуби се дължат именно на покривната конструкция. Този дял нараства при едноетажните къщи и намалява при наличието на повече етажи, защото се увеличава делът на загубите през външните стени и прозорците. Ако се вземе предвид, че строените десетилетия наред у нас къщи имат покриви, които в най-добрия случай предпазват от проникване на дъждовна вода, но пропускат вятъра с лекота, делът на топлинните загуби навярно ще се окаже и по-голям. Огромната част от тези покриви не само че нямат топлоизолация, но след десетина години експлоатация застланата под керемидите покривна мушама прегаря от топлината на слънцето и започва да се разпада при допир. С две думи, покривът започва „да издиша” от всякъде, а проникналата от долните етажи топлина веднага излита в околното пространство.

При топлоизолационните системи е много важно да се използват комплексни решения, защото те включват пълен набор от подбрани, отлично съчетаващи се един с друг топлоизолационни, паро- и хидроизолационни и други материали. Така се гарантира постигане на максимално качество и ефективност на изолацията.

При разглеждане на описаните по-долу конструкции е важно да се знае, че полагането само на слой от топлоизолационен материал не е достатъчно. Топлоизолацията трябва да бъде сигурно защитена срещу проникване на водни пари откъм обитаваните помещения. Това се дължи на по-високата температура и съответно на по-високата относителна влажност на въздуха в тях. Поради по-ниските температури в топлоизолационния пласт проникналите в него водни пари кондензират и го овлажняват, а влагата може и да замръзне. Това причинява силно влошаване на топлоизолационните свойства на материалите. В случай че въпреки взетите мерки в топлоизолацията проникне влага, конструкцията трябва да бъде така изпълнена, че да осигурява оптимални условия за нейното бързо изпарение. За тази цел под керемидите се поставя специално хидроизолационно платно, което е сигурна преграда срещу преминаване на дъждовна вода и същевременно свободно пропуска водните пари. От друга страна конструкцията, върху която лежат керемидите, трябва да бъде така изпълнена, че да позволява свободната циркулация на въздушния поток, който влиза откъм улуците и излиза на билото на покрива. Това силно активизира изпаряването на проникналата влага.

Съгласно съвременните изисквания за намаляване на топлинните загуби, за „много добра” се приема покривна топлоизолация с дебелина 30 cm, изпълнена с материали от минерална вата.  При добре изпълнена изолация с тази дебелина коефициентът на топлопреминаване U ще бъде равен или по-малък от 0,15 W/m²K. Това покрива изискванията за „ниско енергийна сграда”.

Според сега действащите норми за енергийна ефективност у нас коефициентът на топлопреминаване на покривната конструкция трябва да бъде U=0,30 W/m²K при необитаемите покриви и 0,28 W/m²K при обитаемите пространства. Това изискване се изпълнява от пласт топлоизолация с дебелина 12-16 cm, поставен между ребрата на покрива. Но дори и да се оценява днес като „задоволителна”, утре тази изолация ще бъде твърде недостатъчна, а и най-неразумно е да се правят икономии именно от дебелината на изолацията. Топлоизолацията се прави за десетилетия, да не кажем за поколения напред и трябва да се мисли с перспектива.

Начини на топлоизолация на покрив

Съществуват няколко възможности за изолация на стари покриви като всяка една от тях ще зависи от специфичната ситуация и нужда от ремонт.

1. Топлоизолация под дъсчената обшивка от към вътрешността на покрива

Това е най-често прилаганото решение при вече съществуващи сгради, защото основната част от работата се извършва откъм тавана. Ако покривът е бил добре направен, той може да не се отваря. Като познаваме обаче някогашната майсторска практика у нас за използване на обикновена битуминизирана мушама, допускаме, че при повечето къщи, строени на „стопански начала”, т.е. със собствени сили и с каквито се намерят материали, най-вероятно е да трябва да се вдигнат и керемидите. Това отваря доста работа и налага взимане на мерки за безопасност, но от друга страна и без това доста от керемидите вече са за подмяна, а отводнителните им канали трябва да се почистят.

В зависимост от вида на хидроизолиращата мушама, поставена под керемидите, този тип покривни конструкции се делят на два вида: с паронепроницаемо и паропропускливо покритие.

Isover

1. Керемиди;
2. Скара от летви за закрепване на керемидите;
3. Подложни летви за проветряване на покривната конструкция;
4. Паропропускливо и хидроизолационно фолио Isover Ecran Integra;
5. Първи пласт топлоизолация между ребрата Isover Uniroll Plus или Isover Piano;
6. Втори пласт топлоизолация, положен напречно на ребрата Isover Rio или Isover Rio Alu, каширан с алуминиево фолио;
7. Пароконтролна мембрана Isover Vario KM duplex (отпада при Isover Rio Alu);
8. Дървена или метална скара за закрепване на обшивката;
9. Облицовъчни плочи от гипсокартон.

–    Конструкция с паропропускливо покритие

Топлоизолацията е изпълнена с един или два пласта. Първият (ISOVER UNIROLL PLUS или ISOVER PIANO) влиза между ребрата и има тяхната дебелина. Вторият е изпълнен с ISOVER RIO или някой от алтернативните материали. Вторият пласт се полага напречно на първия, с което се постига не само по-лесно закрепване, но се покриват и прекъсват топлинните мостове, каквито в случая са ребрата. За пароизолация откъм помещението се използва мембраната VARIO KM duplex. В случаите когато се използва каширания с алуминиево фолио ISOVER Rio Alu, допълнително фолио не е необходимо.

Отличителното при тази конструкция е поставянето на паропропускливо хидроизолационно фолио под керемидите – ISOVER Ecran Integra. Това е задължителна препоръка при ново строителство, а, по наше мнение, трябва да се препоръча и при ремонт на вече съществуващ покрив. Много e важно конструкцията, към която се закрепват лапите на керемидите да бъде така направена, че да осигурява свободно течение на въздуха под нея.

Тук трябва да се решат още два проблема. Кухината под керемидите е любимо място за развъждане на разни животинки, включително за свиване на гнезда на оси и стършели. Затова трябва да се вземат мерки за затваряне на вентилационните отвори с фина мрежа, каквито готови елементи се продават. Вторият проблем произтича от това, че кухината под керемидите трябва да бъде отворена и откъм билото на покрива, за да може да се вентилира. В случая модерните покривни системи имат различни фасонни части, специално предвидени да осигуряват необходимата вентилация.

–    Конструкция с паронепропускливо покритие

Тази конструкция се отличава от предната по това, че хидроизолационната мембрана под керемидите е паронепропусклива, т.е. използвана е обикновена битуминизирана мушама най-често на стъкловлакнеста основа. Ако тя е здрава и керемидите са правилно поставени, тогава няма смисъл покривът да се пипа. Топлоизолацията се прави, както това вече бе описано, но с тази разлика, че използването на климатичната мембрана ISOVER VARIO KM duplex вече става задължително. В противен случай останалата или допълнително навлязла в топлоизолацията влага ще остане затворена и няма да може да се изпари в околното пространство или към помещенията.

2. Топлоизолация между гредите от външната страна на покрива

Този подход се използва, когато имаме вече изградено обитаемо подпокривно пространство, но покривът се нуждае от сериозен ремонт. В този случай се премахват керемидите и се отварят носещите дървени греди чак до вътрешната обшивка (гипсокартон или друга).  Метеорологичните условия при този вид ремонт са от съществено значение, трябва да се избере сухо време и да се действа бързо.

Isover

1. Покритие от керемиди, положени върху скара от летви, която от своя страна лежи върху напречно разположени летви.

2. Паропропускливо хидроизолационно фолио Isover Ecran Integra, което плътно покрива топлоизолацията.

3. Isover Uniroll Plus или Isover Piano, който плътно изпълва пространството между гредите.

4. Пароконтролно фолио Isover Vario KM duplex.

5 Защитна и декоративна обшивка от дъски, дървесни плочи, гипсокартон или др.

Първата задача е старите керемиди да се свалят. Разковават се и летвите под тях. Пространството между ребрата старателно се почиства. Пароконтролното фолио Isover Vario KM duplex се разстила хоризонтално на ивици върху обшивката на тавана, като покрива ребрата. Фолиото се закрепва към ребрата с тапицерски кламери, приковани през лента от картон, а към гредата с летви.

Топлоизолационният материал Isover Uniroll Plus или Piano се нарязва на ивици според разстоянието между ребрата  и плътно се притиска без да оставя фуги. Постепенно се запълват всички междуребрени пространства с изолация. Върху нея се разстила хидроизолационно фолио Isover Ecran Integra. Върху ребрата надлъжно се приковават летви, а върху тях контралетвите, които носят керемидите.

3. Топлоизолация над дъсчената обшивка

В редица случаи се предпочита поставяне на топлоизолацията над дъсчената обшивка на покрива, което има няколко съществени предимства. Дебелият пласт изолация не намалява височината на таванското помещение, носещите ребра и дъсчената обшивка остават открити, което придава своеобразен колорит, специфична атмосфера и уют, характерни за таванските помещения с наклонен таван. Освен това строителните дейности са изнесени извън тавана и не на последно място – така направената топлоизолация е по-ефективна, защото не се прекъсва от „топлинни мостове”, каквато роля в случая изпълняват ребрата.

Isover

1. Покритие от керемиди.
2. Скара от летви, носеща керемидите.
3. Подложни летви.
4. Паропропускливо хидроизолационно фолио Isover Ecran Integra.
5. Isover Uniroll Plus или Isover Piano, положен между надлъжно разположени по ската греди.
6. Isover Uniroll Plus или Isover Piano, положен между напречно разположени на ската греди.
7. Пароконтролно фолио Isover Vario KM duplex.
8. Декоративна дъсчена обшивка (сачак).
9. Открити, видими откъм помещението ребра.

Освен изцяло изнесена над дъсчената обшивка топлоизолация е възможен и хибриден вариант, при който част от топлоизолацията се поставя между ребрата, а останалата част – над тях. Така на практика, вторият пласт, който допълва до необходимата обща дебелина на топлоизолационния материал, не намалява височината на помещението. Изпълнение с поставена отгоре топлоизолация е много подходящо и при отлети от бетон покривни конструкции. Това е често срещано решение, защото се повишава пожарната безопасност на сградата, на практика покривът е „вечен” и не се нуждае от поддръжка за разлика от дървените конструкции.

4. Комбинирана топлоизолация

Isover

Съществува и вариант с три пласта топлоизолация: над, между и под ребрата, при който вече може да се постигне коефициент на топлопреминаване (U)≤ 0,10 W/m²K, което пък удовлетворява изискванията за „пасивна къща”. Поставената по този начин изолация по-добре изпълнява и другата също така важна задача – звукоизолацията на сградата.

5. Топлоизолация на плоча на последен  етаж чрез послойно разстилане в необитаеми подпокривни пространства

Често в старите къщи височината на покрива не позволява изграждане на обитаемо подпокривно пространство. Тогава е необходимо да се изолира последната плоча като най-често използвания метод е послойното разстилане на изолацията върху плочата. В този случай нямаме ограничение във височината на помещението и можем да положим колкото се може по-голяма дебелина на изолацията в 1, 2 или повече слоя.

Този тип изолация е много лесен и икономичен и води до съществени намалявания на топлинните загуби през покрива. Между плочата и изолацията се постила слой пароизолационна мембрана или се използва изолация с алуминиево покритие, което да е от долната страна към плочата. Това ще предпази навлажняването на изолационния материал и ще запази характеристиките му за дълго време. Всички видове изолация от минерална вата са подходящи при това приложение. Препоръчително е да е на ролки заради по-лесния и бързия монтаж. В случай, че използвате плочи, горния слой трябва да покрива фугите на долния, за да се избегне образуването на топлинни мостове.

Най-подходящите топлоизолационни материали за покриви

Материалите от стъклена минерална вата са оптимални за изпълнение на покривни изолации. Материалите на ISOVER съдържат до 80% рециклирано стъкло, а останалото е кварцов пясък, варовик, доломит и други минерали. Всички съставки на минералната вата са произведени от естествени природни суровини и не съдържат никакви вредни за здравето добавки.

Продуктите от стъклена минерална вата имат добър коефициент на топлопроводност λ=0,032 – 0,042 W/mK и което също е много важно – отлични звукоизолиращи свойства. Не случайно с минерална вата се изпълняват практически всички звукоизолационни системи.

Друго много важно качество на стъклената минералната вата е, че тя не гори (има клас на горимост А), при стапяне не образува капки и не дими. Поради това тя се използва за изграждане на огнеупорни конструкции. Това е още едно много съществено предимство пред материалите на база експандиран или екструдиран полистирол, например, при изолиране дървени покривни конструкции, които са потенциално пожароопасни.

Стъклената минералната вата е химически неутрален материал, не гние, не поддържа развитие на плесени, гъбички и други микроорганизми. Тя не поема вода и е паропропусклива. Произведените от нея материали имат стабилна форма и добра устойчивост на опън. Съществено предимство на материалите от стъклена вата е, че позволяват силно компресиране при опаковане, с което се пести до 85% от мястото, което заемат, при транспорт и складиране. Не на последно място при топлоизолацията на покриви стъклената минерална вата е най-подходяща и от ценова гледна точка в сравнение с всички останали топлоизолационни материали.

ISOVER UNIROLL PLUS

ISOVER UNIROLL PLUS. Това е най-често използваният материал от стъклена вата за покривна изолация между ребрата. Предлага се на рула с широчина 120 cm, а дължината варира в границите 350-1000 cm в зависимост от дебелината. Предлагат се материали с дебелина от 5 до 20 cm, което позволява точен подбор според дебелината на ребрата на носещата конструкция. Характерно за този материал е лесното му поставяне между ребрата, което се дължи на неговата висока еластичност, добра повърхностна твърдост, която позволява лесно и сигурно захващане с ръце. Поема възникнали след време деформации в дървената конструкция, без да се отварят фуги в изолацията. С коефициент на топлопроводност λ =0,036 W/mK той има и много добри звукоизолационни характеристики.

ISOVER PIANO

ISOVER PIANO. Това е продукт от стъклена минерална вата на плочи, който се използва като пълнеж на всички леки конструкции, когато се предпочита работа с плочи: покриви, външни и вътрешни стени, подове и тавани. Широчината му е 60 cm, а дължината 100 cm. Предлага се с дебелина от 5 до 12 cm. Коефициентът на топлопроводност е λ = 0,038 W/mK. Другите характеристики на двата материала са идентични, а разликата в цената е незначителна.

ISOVER RIO

ISOVER RIO. Материалът е стъклена минерална вата на рула, предназначен за втори пласт на топлоизолацията или като многопластова система при послойно разстилане върху плочата. Предлага се с дебелини от 4 до 12 см. Широчината му е 2 х 60 cm, а дължината зависи от дебелината на продукта. Коефициентът на топлопроводност е λ = 0,042 W/mK. Подходящ е за монтиране при разстояние (растер) между закрепващите летви 59 cm.

ISOVER RIO ALU

Друг много подходящ материал за изпълнение на втория пласт топлоизолация е ISOVER RIO ALU. Той е рулонен тип материал с широчина 60 cm и дебелини 5 и 10 cm. Най-характерното за него е, че се произвежда едностранно каширан с алуминиево фолио, който материал се смята като абсолютно паронепроницаем. Това ускорява изпълнението на топлоизолацията. Като единствен недостатък бихме споменали, че фолиото е паронепроницаемо и в двете посоки и поради това, за разлика от климатичната мембрана ISOVER VARIO KM duplex, то не позволява преминаване на водни пари от изолацията към помещението.

Допълнителна информация за продуктите на ИЗОВЕР ще намерите на www.isover.bg.