pixel

82 сгради-културни ценности са в лошо състояние във Варна

Община Варна разполага с богато архитектурно наследство – 502 обекта. След оглед е установено, че 82 сгради със статут на културни ценности са в лошо състояние.

Дейността по опазване на недвижимата културна ценност е сред приоритетите в работата на Община Варна, съобщиха от пресцентъра на Община Варна.

По инициатива на кмета Иван Портних и с активното сътрудничество с консултативния съвет по опазване и закрила на недвижимото културно наследство, бе актуализиран и разширен списъкът със сгради паметници на културата.

Чака се неговото утвърждаване от Националният институт за недвижимо културно наследство. До момента са дадени указания за аварийно-временно укрепване на собствениците на 67 сгради.

„За съжаление, при проверки е установено, че едва около 1/3 от собствениците се съобразяват с тях. Законът за културното наследство не дава правомощия на общините да налагат глоби. Санкции при неизпълнение се налагат от Инспектората за опазване на културното наследство за Североизточен район. Община Варна е подала сигнали към инспектората”, заявиха от общинската администрация.

С 21 заповеди на собствениците се вменяват различни задължения – да изготвят технически паспорти, конструктивни експертизи, проекти за конструктивно укрепване и фасадна реставрация. След това собствениците трябва да започнат същинската строителна дейност по изпълнение на проектите, които трябва да бъдат извършени за определени срокове.

При неизпълнение в определени срокове, необходимите дейности се извършват от общината, а върху имота се вписва ипотека в полза на общината – за обезпечаване на вземането за направените разноски. Община Варна вече ремонтира за своя сметка 2 от къщите, в които има общинска собственост. Предстои да бъдат ремонтирани още, бе посочено още от Община Варна.

focus-news.net

Може да харесате още...