Ardex представят система за монтиране на плочки върху TerraMaxx® TSL нивелиращо се краче

TerraMaxx® TSL

Ardex представят система за монтиране на плочки върху TerraMaxx® TSL нивелиращо се краче с чупеща глава за сухо полагане на самоносещи настилки, с регулиране на височината от Gutjahr®.

Предварително монтираните TerraMaxx® TSL крачета дават възможност за бързо и лесно полагане на самоносещи се плочи на балкони, (покривни) тераси и други проходими настилки. Дъждовната вода се оттича през отворените фуги. Отводнявания и подови сифони се оставят в пространството между настилката и основата и остават достъпни. При необходимост отделни плочи могат да се премахнат и заменят. Системата не е пригодена за преминаване на превозни средства.

TerraMaxx® TSL крачето се състои от нивелираща се глава (възможност за изравняване на наклон до 9%) – интегриран фугоограничител (2 mm), както и дистанционер и елемент краче. Всички части са монтирани в завода. Интегрирана е гумена вложка като спирачка.

TerraMaxx® TSL

TerraMaxx® TSL е с регулираща се височина до 120 mm. Заедно с адаптер за допълнителни 80 mm е възможно достигане на цялостна височина до 500 mm, при едновременно обхващане на масивни строителни елементи (като парапети).

Монтираните плочи са подходящи както за вътрешна така и за външна употреба, Предлагат се екструдирани и сухопресовани по стандарт DIN EN 14411, степен на нехлъзгаемост R10/A и R11/B. Размери 59,7х59,7х2,2cm,  59,7×119,7×2,2cm  и 59,6×5,96x2cm. Производител: Agrob BUCHTAL GmbH

TerraMaxx® TSL

TerraMaxx® TSL

Основите трябва да са устойчиви на натиск и да не поддават на обичайните натоварвания.

Подходящи основи са:
– твърди несвързани, например чакъл;
– бетон, замазки и др.;
– топлоизолации, пригодни за точково натоварване;
– хидроизолации;
– стоманени и дървени конструкции;
– други.

Съгласно техническите правила наклоните трябва да бъдат налични. Събиращата се вода върху основата се оттича по цялата височина на TerraMaxx® TSL.

TerraMaxx® TSL да се позиционира в областта на ръба на плочата и се наглася височината. Може да се избере между следните височини:
– Вариант S 36 – 43 mm;
– Вариант M 43– 60 mm;
– Вариант L 58– 75 mm;
– Вариант XL 75 – 120 mm;
– Вариант TerraMaxx® TSL височинен адаптер 80 mm. Наслагване на височина с по 80 mm.

Възможност за цялостна височина до 500 mm при равномерно стабилно разпределение на натоварването. Нивелиращата глава дава възможност за изравняване на наклони, неравности и др. в основата до 9%.

TerraMaxx® TSL

1. DiProtec® SDB уплътнителна лента;
2. TerraMaxx® TSL нивелиращо се краче с чупеща глава за сухо полагане на самоносещи се настилки, с регулиране на височината;
3. ProFin® KL 92/150 дренираща лайсна;
4. DiProtec® AB-K изолационна лента;
5. AquaDrain® FLEX дренажна решетка.

В зависимост от изискванията кръстачките за фуги могат да се пречупят поотделно, напр. при прости фуги, T-фуги или цялостно при позициониране на плоча от настилката. Кръстачките за фуги дават ширина на фугата от 2 mm.

С TSL елементите за фуги се постига ширина на фугата от 5 mm. TerraMaxx® TSL дистанционерът предпазва строителни елементи като хидроизолации, крайни профили и др. от механични повреждания от строителните плочи. Дистанционерът се полага над фугоограничителя на нивелиращата глава. След това се полагат плочите.

За контакти и повече информация – Ardex.

Gutjahr

Вижте също...