pixel

Архитектурна акустика – сградите трябва не само да изглеждат, но и да звучат добре

1000

Всеки компонент на строителната конструкция оказва влияние върху акустичните характеристики.

Какво е архитектурна акустика

Архитектурната акустика е науката и техниката за постигане на добър звук в сградата. Това е взаимодействието между хората и звука – както на закрито, така и на открито. Включва проучване на домове и сгради и проектирането им така, че да постигнат оптимално акустично представяне.

acoustic

Сграда и интериор за всички сетива

Определено е възможно да се проектира пространство за всички сетива. Преди всичко ние проектираме обаче за зрението. Стимулирането на някои от другите сетива, например чрез тактилни преживявания, акустика и топлина, винаги играе второстепенна роля . Обонянието е на последно място. Въпреки че сензорните аспекти са важни, определящо е цялостното преживяване и атмосфера на пространството. Петте сетива са основните фактори, които дизайнерите разглеждат, но емоциите, които предизвиква пространството, са комбинация от тях, която обикновено наричаме шесто чувство.

В крайна сметка е вярно, че уникалните пространства са уникална комбинация от петте сетива.

acoustic

Значението на архитектурната акустика

Звукът определя характера на дадено пространство. Какво пространство изграждате? Място, където хората се концентрират, разговарят, обсъждат или изнасят речи?

Акустиката влияе върху нашия комфорт и заобикалящата ни среда. Лошата акустика може да провали разговора ви в ресторант, защото не можете да чуете добре събеседника си. Бихте ли се върнали на това място? Днес дори невролозите говорят за важността на акустиката и нейното нарастващо значение.

acoustic

Влияние на архитектурната акустика върху дизайна на сградата или интериора

Ако имаме сграда в близост до железопътна линия, тогава акустиката се проектира така, че сградата да не се влияе от нея. Интериорът и екстериорът се проектират така, че да се постигне оптимална акустика.

Това се прави много деликатно, тъй като не е желателно да се изгради фасада, която само да блокира звука. С наличната днес технология е възможно да се поддържа високо ниво на акустичен дизайн и красива архитектура. Трябва обаче да се поддържа баланс между разходи и дизайн. Има ограничения, но има и възможности.

acoustic

Хората трябва да имат свободата да избират – те трябва да могат да бъдат част от града, но също и да живеят в уединение.

Шумово замърсяване

Съвременните технологии предлагат акустични решения за всяко пространство. От друга страна обаче, шумовото замърсяване постоянно се влошава. Трябва да сме наясно как сградите могат да бъдат оптимално конструирани, за да се премахне този шум. Замърсяването с шум трябва да има приоритет и хората трябва да са информирани,  тъй като акустиката е неразделна част от устойчивия свят.

След замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване е номер две в списъка на Световната здравна организация.

Може да харесате още...