Девня Цимент официално удостоена със субсидия от Националния иновационен фонд на стойност 49 000 лв.

„Девня Цимент“ АД получи безвъзмездна субсидия в размер на 49 000 лв. от Националния иновационен фонд на България (НИФ) във връзка с проекта си за проучване осъществимостта производството на леки бетонни блокове, озаглавен: