Автор: Кнауф България

Енергийна ефективност – защита отвън с фасадните решения на Knauf

Кои са източниците на възобновяема енергия? Това са енергията на вятъра, слънцето и растенията (в частност дървесината), познати на човека от хилядолетия, но използвани все по-интензивно в последните десетилетия като алтернатива на изчерпващите се енергоизточници. Тези проблеми на човешкото развитие, а защо не и оцеляване, отправят