Всичко от: Оргахим

Хидроизолации от Оргахим

Оргахим АД продължава да развива строителния си бизнес, развивайки две изцяло нови направления, а именно хидроизолации и подови покрития. Иновативната продуктовата гама е под марката Deko Professional и включва хидроизолации на акрилатна и циментова основа, епоксидни и полиуретан-циментови подови покрития.

Оргахим удвоява строителния си биснес

Оргахим АД отчита над 10% ръст на продажбите за всички продуктови линии в сравнение с миналата година. Най-високи са резултатите в сегмента строителство, където продажбите са двойни в стравнение с 2014 г.

Оргахим подарява цвят

През активния строителен есенен сезон Оргахим предоставя отново на своите клиенти възможността напълно безплатно да тонират мазилки от серията за професионалисти Deko Professional. Всеки потребител може да избере уникален цвят от специалния промоционален каталог. Безплатното тониране на мазилки ще продължи до края на месец октомври.

Оргахим и REECL – партньори по програма енергийна ефективност ви дават възможност за отстъпка до 50%

Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки.Всяко домакинство или сдружение на собственици, което е получило кредит по програмата REECL има право да ползва , съответно и безвъзмездна финансова помощ в размер на 20%, 30% и 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и са били изпълнени всички условия.