pixel

БАИС избра ново ръководство

 Общото събрание на Българска асоциация за изолации в строителството, което се проведе на 26 април т.г. премина в дух на дискусии, предложения и приемане на основните насоки на дейност на организацията, сред чийто основни цели е да се превърне в един от главните фактори в процеса на енергийно обновяване на сградния фонд в страната. Делегатите на деветото общо събрание възприеха идеята работата по основните стратегически направления да продължи, като тя да бъде разширявана в зависимост от конкретните възможности на изпълнителния състав на сдружението.

Асоциацията ще продължи да заявява готовност за партньорство с централната и местната власт и ефективно да взаимодейства с институциите за спазване на нормативната уредба и качествено строителство. Ще се разширява и активната разяснителна  дейност (провеждане на обучителни семинари в страната) по „Наредба №2 на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения”. Всички действия на асоциацията ще бъдат насочени към утвърждаване на членството в БАИС – престижно и задължаващо. Като важна цел в дейността бе откроена активизирането на приема на членове от всички региони на страната, укрепването на административния капацитет на организацията и търсене на възможности за разширяване на дейността ѝ.

Съгласно характера на ОС – избор на нов УС на БАИС, делегатите на форума избраха: Борис Радулов – зам. изпълнителен директор на „Фибран България” АД – трети мандат,  инж. Кирил Маслев – управител на фирма „Хидромат” ООД – втори мандат, проф. д-р инж. Димитър Назърски – УАСГ – четвърти мандат и двама нови членове – Мария Кухтева – управител на направление „Изолации” в „Сен-Гобен Констракшън Продуктс” ЕООД и Димитър Тумбанов – управител на „Теком” АД.

Управителният съвет на БАИС единодушно взе решение за даване на втори мандат като председател на г-н Борис Радулов и за зам. председател на г-н Кирил Маслев.

На форума на БАИС бяха връчени удостоверения на приетите за пълноправни членове през 2011 г. фирми („Рьофикс” ЕООД и „Стиросаур” АД).

Общото събрание на БАИС завърши с тържествена церемония по удостояване с плакет на асоциацията „За принос и заслуги към асоциацията!”.   С първия плакет бе удостоен инж. Йордан Николов – управител на фирма „Ондулин СМ” ООД, който е сред главните учредители на БАИС – успешен председател на УС в продължение на два мандата и негов член през третия си мандат. Високото отличие бе връчено и на досегашни членове на УС – инж. Цветан Германов („Германов БГ” ООД), инж. Силвия Несторова („Пластимо” АД) и инж. Митко Николков („Изомат инженеринг” ООД).

Може да харесате още...