pixel

Бързостягащо лепило за плочки Терафлекс® Blitz C2FT – когато сроковете ви притискат

marisan

Лепенето на плочки в силно натоварени търговски обекти (молове, ресторанти и др.), обществени сгради (училища през лятото, здравни заведения, административни сгради), та дори и в частното строителство често е обвързано с кратки срокове и налага работа с бързостягащи лепила за плочки. Причината е, че, всяко отлагане или забавяне в отварянето на обекта за експлоатация води до финансови загуби.

Именно тук изпъкват свойствата на Терафлекс® Blitz, класифицирано като бързостягащо лепило „Клас C2FT“ според EN 12004. Екстремната якост на образуваната връзка, в комбинация с бързото стягане и присъщата еластичност на лепилния слой, се явяват сигурно решение на проблема с кратките срокове на изпълнение и постигането на дълготрайна експлоатационна надеждност. Стандартните лепила за плочки изискват между 24 и 48 часа (и дори повече), в които площите да не бъдат натоварвани, за да може да стегнат добре, а сериозно натоварване на помещението обикновено се допуска чак след седмица. В сравнение с тях, Терафлекс® Blitz гарантира от 4 до 12 пъти по-бързо набиране на начална якост и преминаване към фугиране и експлоатация на площите!

Бързостягащо лепило за плочки Терафлекс® Blitz и неговите предимства

Именно тук изпъкват свойствата на бързостягащото лепило за плочки и керамика Терафлекс® Blitz. Екстремната якост на образуваната връзка, в комбинация с бързото стягане и присъщата еластичност на лепилния слой, са сигурно решение на проблема време.

marisan

Кратки характеристики:
– идеален за проекти, които трябва да бъдат приключени и пригодни за експлоатация в рамките на ден;
– с фугирането може да се започне след около 6-8 часа след полагане на облицовката;
– позволява бързо натоварване на облицованите площи и пешеходен трафик в максимално редуцирани срокове;
– не се свлича;
– високоякостно лепило клас C2.

За лепене на:
– абсорбиращи и неабсорбиращи плочки;
– теракот, гранитогрес и широкоформатни облицовки (до 65х65 см);
– естествен камък;
– мозайка и стъклени плочки.

Приложение:
– площи с подово отопление;
– силно натоварени площи;
– критични и деформируеми основи;
– върху хидроизолационни покрития;
– вътрешно и външно.

Характеристики на продукта Изисквания за отделните експлоатационни показатели Резултати от лабораторно изпитване на  Терафлекс® Blitz
Начална якост на сцепление при опън ≥ 1.0 N/mm² 2.8 ± 0.1
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода ≥ 1.0 N/mm² 2.7 ± 0.1
Якост на сцепление при опън след термично третиране ≥ 1.0 N/mm² 1.6 ± 0.1
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване ≥ 1.0 N/mm² 1.8 ± 0.1
Отворено време: якост на сцепление при опън ≥ 0.5 N/mm² след
не по-малко от 30 min
1.6  N/mm² след

40 мин

Намалено плъзгане ≤ 0.5 mm 0.2 mm

 Резултати от изпитвания:

*Изискванията за лепила клас C2, заложени в стандарт EN 12004-1:2017 и резултатите от лабораторните изпитвания на Терафлекс® Blitz.

Преодоляване на кратките срокове за изпълнение

Терафлекс® Blitz се доказва на пазара като едно от най-популярните бързостягащи лепила, гарантирайки достигане на пределна якост на залепване за „отрицателно“ време. Само 6 часа след полагане, лепилният слой достига първоначалните нива на якост на образуваната връзка, а към фугиране на облицовката може да се пристъпи около 8 часа след нейното полагане.

Класифицирано като бързостягащо лепило „Клас F“ според EN 12004, Терафлекс® Blitz е идеален помощник в борбата с кратките срокове на изпълнение. В сравнение със стандартните лепила за плочки, Терафлекс® Blitz гарантира от 4 до 12 пъти по-бързо набиране на начална якост и преминаване към фугиране и експлоатация на площите!

Перфектно решение за абсорбиращи и неабсорбиращи облицовки

Формулата на Терафлекс® Blitz го превръща в идеалното средство за бързо и безпроблемно фиксиране на всякакви типове абсорбиращи и неабсорбиращи облицовки. Лепилото гарантира сигурното фиксиране на широк набор от облицовки, като например: естествен камък, широкоформатни плочи (до 65х65 см), теракота, гранитогрес, стъклени плочки, фини мозаечни плочки и др.

marisan

Значителната еластичност на лепилната смес, в комбинация с якостните ѝ характеристики, обезпечават сигурното поведение на различните типове облицовки при приложение в силно и постоянно натоварени площи и помещения.

Подходящ за всякакви основи

Здравината на образуваната връзка („Клас C2” според EN 12004), в комбинация с намаленото свличане („Клас T” според EN 12004), правят Терафлекс® Blitz идеален избор при облицоване, както на подови площи, така и на стени. Формулата на лепилото премахва възможността за свличане, осигурявайки бързото и стабилно фиксиране на облицовъчния материал.

Терафлекс® Blitz се препоръчва при облицоване на критични и деформируеми основи, тъй като умело преодолява присъщите за тях особености, съхранявайки дълготрайната експлоатационна  надеждност на положената облицовка напред във времето.

Устойчивостта му на свивания и разширения, възникващи в основата, го правят идеален избор за площи с вградено подово отопление и такива, обект на сериозен и постоянен пешеходен натиск.

marisan

Изпитана устойчивост при интериорни и екстериорни площи

Високата якост на образуваната връзка с основата и еластичността на лепилния слой му придават способността да абсорбира възникналите в основата вибрации и структурни напрежения. Така няма риск от отлепване на облицовката, положена в перманентно натоварени търговски, складови, обществени или офис площи. Лепилото обезпечава сигурното фиксиране и поведение на облицовката дори и при складови и търговски площи, при които се наблюдава постоянно движение на хора, колички, почистващи машини и др.

marisan

Изпитаната мразоустойчивост на лепилото и споменатата висока еластичност позволяват приложението на Терафлекс® Blitz при открити екстериорни площи, изложени на резки климатични и температурни промени, както и балкони, покриви, тераси и други. С негова помощ площите с подово отопление получават финални щрихи и завършен изглед, а именно – надеждна и дълготрайна керамична облицовка.

Специфичната формула на Терафлекс® Blitz обезпечава нуждите на всеки един изпълнител в процеса на полагане на различни видове облицовъчни материали при изграждането на устойчиви и функционални помещения в силно натоварени помещения.

marisan

Формулата на лепилото обезпечава здравината на връзката с основата

Лепилото представлява хомогенна прахообразна смес на циментова основа, модифицирана с висококачествени полимерни смолисти и целулозни добавки. Но какво означава това за обработваемостта и надеждността на Терафлекс® Blitz?

С цел да се отговори на постоянно изменящите се тенденции и особености на облицовките, използвани в жилищното и обществено строителство, днешните лепила за плочки се произвеждат по технологии, при които в състава им се влагат специални добавки. Целта на тези добавки е да не позволяват прекалено бързото изсмукване на влагата от лепилната смес и да гарантират образуването на здрава и стабилна връзка с основата.

Целулозните добавки играят ролята на естествен регулатор на съхненето на лепилната смес, докато наличието на полимери във формулата обезпечава перфектната адхезия дори и към силно гладки облицовки и основи (като например при лепене „плочка-върху-плочка“, полагане на мозаечни и гланцирани плочки и др.).

marisan

Когато лепилната смес започне да стяга, вложените полимерни добавки образуват специален филм. Този филм образува връзка (позната още като „полимерен мост“) между облицовката и лепилната смес.

Полимерният филм играе особено важна роля при лепене на порьозни облицовки. Той навлиза в порите на облицовката като изкоренява риска от поемането на прекомерно количество от влагата в лепилото, позволявайки надеждното стягане на сместа. По този начин лепилната смес запазва своята еластичност и успява да противостои на всякакви напрежения в основата, възникващи в периода на експлоатация на площите.

Професионален съвет от Марисан: Как да изберете правилното бързостягащо лепило 

За съжаление, терминът „бързостягащо лепило“ не изчерпва целия контекст за качествата на продукта, с който се работи. Много производители се възползват от тази вратичка в тълкуванието, за да рекламират своите продукти. Те обаче умишлено пропускат да разкрият най-важното – в какво точно се изразява бързото стягане на техните лепила.

Лепило, което стяга бързо, само по себе си не служи за нищо, освен да усложнява работата на майстора. Въпросното бързо стягане обикновено се дължи на простичкия процес по хидратация на цимента, вложен в лепилото (обикновено портланд цимент). С други думи – ускорява се процесът по стягане на цимента в лепилото, което води до бързо фиксиране на облицовката.

Хидратацията на цимент е химическа реакция, при която съставките в циментовата смес започват да образуват връзка с водните молекули и се превръщат в хидрати. Като резултат, сместа се втвърдява.

По-важният въпрос тук обаче е – за какъв период от време лепилото добива нужната начална якост? Колкото и бързо да изсъхва едно лепило за плочки, ако за този процес е нужен един ден, то това по нищо не го отличава от стандартните лепила.

Съответно, то не би имало, какъвто и да било различен ефект при приложение в проекти с кратки срокове и площи, които се очаква да бъдат обект на силен трафик скоро.

Американският институт по стандартизация препоръчва да се работи с бързостягащи лепила, които могат да гарантират достигането на 50 psi (0.3 N/mm²) за период от около 4 часа. Ако лепилото е способно да гарантира подобна якост, то би позволило и минимален начален трафик и фугиране.

В случая на Терафлекс® Blitz въпросните стойности се надвишават значително, благодарение на което с фугирането може да се започне около 6-7 часа след лепене на облицовката.

За повече информация – Марисан.

Може да харесате още...