pixel

Баумит България активен партньор на праграма REECL

През месец юни Баумит България бе поканена като гост на пресконференцията на Програмата за енергийна ефективност на дома REECL. Програмата е създадена от Европейската банка за възстановяване и развитие със съдействието на МИЕТ. Тя предлага целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ на отделни домакинства или сдружения на собственици чрез мрежата на търговските банки. Кредитен ресурс от 90 млн. евро и 24.6 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ са на разположение на българските домакинства. В програмата, към досегашните две се включиха и още две търговски банки.

Управителят на Баумит България Николай Бъчваров и търговският директор Иван Пенков разказаха за успешното сътрудничество на Баумит с банките, одобрени по програмата, както и за активната дейност на Баумит по популяризиране на Програма REECL сред своите клиенти.

 

Може да харесате още...