Баумит Грунд – или сигурният мост към основата

При полагането на много видове покрития при изпълнение на довършителни работи на обекти, се налага използването на така наречените грундове. Тяхното предназначение е да подобрят сцеплението на полаганото покритие към съществуващата основа и да изравнят попиващата способност на тази основа.

Baumit Grund

Именно такъв продукт е Баумит Грунд.

Този материал е с универсално предназначение, както при ново строителство, така също и при изпълнение на ремонтни работи.

Той може да се прилага при всякакви видове минерални попиващи основи – бетон, газобетон, циментови, анхидритни или магнезитни замазки, варови, варо-циментови, циментови и гипсови мазилки, гипсокартон, цимент-полимерни и чисто полимерни състави и др.

Баумит Грунд играе ролята на свързващ мост към тези основи за новополагани замазки, нивелиращи смеси, мазилки, цимент-полимерни хидроизолации, циментови лепила и други.

Грундът представлява висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли, подходящ е както за вътрешно, така и за външно приложение. Той е еднокомпонентен, готов за употреба, отлично попиващ, което осигурява дълбокото му проникване в порите на основата. Цветът на грунда е ярко син, като целта на оцветяването му е да оставя видима следа върху основата – гаранция, че е положен от изпълнителя.

Отличителна характеристика на продукта Баумит Грунд в сравнение с болшинството от предлаганите грундове на пазара е технологичното време на престой между нанасянето му и полагане на покритието. Докато при стандартните грундове това време варира обикновено от няколко часа до едно денонощие, при Баумит Грунд то е само 15–20 минути. Разбира се, когато основата е влажна, т.е. слабо попиваща, това време може да се удължи значително, до 10–12 часа.

Освен, че подобрява сцеплението между основата и последващото покритие, Баумит Грунд играе отлична роля по отношение на изравняването на попиващата способност на основата. Така отпадат проблеми, свързани с неравномерното съхнене на покритията по време на полагането, обработката и готовността им за последващи покрития върху тях.

При полагане на материала се изисква температурата на въздуха и основата да бъдат над +5ºС. Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, здрава, с необходимата носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части. Баумит Грунд се нанася неразреден с помощта на стандартна пръскачка или с финопорест дунапренен валяк, късокосмест велурен валяк, гумен шибър или бояджийска четка. Разходната норма зависи от попиваемостта на основата и се движи около 150 г/м². Продуктът е неприложим върху метал, пластмаси и боядисани повърхности.

Баумит Грунд се предлага в три различни опаковки, в зависимост от потребностите на обекта: 1 кг, 5 кг и 25 кг.

Важно!
Единствено спазването на всички препоръки и технологични изисквания, отразени в техническите карти на всеки един от влаганите продукти, може да гарантира качествено изпълнение на полаганите покрития!

Вижте също...