“Baumit Life” пред главните архитекти

Баумит България презентира пред главните архитекти на над 25 общини най-богатата цветова концепция в Европа за фасада Baumit Life. Новите 888 цвята, организирани в стройна система, многобройните инструменти, създадени за архитектурните бюра силно впечатлиха участниците в срещата.  На двудневния семинар на 5. и 6. април, организиран от община Велико Търново по инициатива на кмета на града г-н Даниел Панов, бяха дискутирани проблемите на общините, в които има сгради с културно-историческо наследство и необходимостта от промяна на законодателството с цел да се съхранят архитектурните ни богатства и да се направи градската среда по-уютна за обитаване. В тон с проблемите на градовете бе и повдигнатия от Баумит България проблем за необходимостта от промяна и допълване на нормативната уредба, касаеща топлоизолирането на сгради. Баумит представи и иновационната си мазилка НанопорТоп, която е особено подходяща за паметници на културата. Тя е активно дишаща, на силикатна основа, самопочистваща се и с нея фасадата остава двойно по-дълго време чиста и красива в сравнение с другите мазилки.