Блоковете, одобрени за саниране по европейската програма, които не бъдат завършени до края на годината ще се финализират по националната програма за енергийна ефективност

Вижте също...