pixel

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради се увеличава с 12.7 на сто през второто тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. е 585, а новопостроените жилища в тях са 2576. Спрямо второто тримесечие на 2016 г. сградите са с 66 повече, или с 12.7 на сто, а жилищата в тях се увеличават с 323, или с 14.3 на сто.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 74.5 на сто, с тухлена – 24.3 на сто, с друга – 0.7 на сто, и с панелна – 0.5 на сто. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (69.4 на сто), следвани от жилищните кооперации (17.5 на сто). В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на новопостроените къщи, жилищни кооперации и вили се увеличава, докато броят на новопостроените сгради от смесен тип намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас – 101 сгради с 919 жилища, и София – 67 сгради с 68 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.5 на сто), следват тези с три стаи (28.3 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи – 3.3 на сто.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2017 г. е 211.9 хил. кв. м, или с 11.4 на сто повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ се увеличава с 10.2 на сто и достига 137.3 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.5 кв. м през второто тримесечие на 2016 г. на 82.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора – 167.8 кв. м, и Силистра – 147.7 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 67.5 кв. м, и Бургас – 68.4 кв. метра.

БТА

Може да харесате още...