« Обратно към ФИРМИ

АРЕГИНИ-ДЖИ ТИ ТИ ЕООД

    • Адрес:
    • София, ул. Шипченски проход 19
    • България
    • 1111

CAP Arreghini има висока култура на качеството, която се проявява във всички аспекти на бизнеса, чрез процес на непрекъснато усъвършенстване и иновации. От внимателен подбор на доставчици и материали до крайния продукт и неговото разпределение, всички етапи са обект на постоянно наблюдение, съгласно строга система за контрол, която да гарантира перфектен баланс между спазването на наложените регулаторни параметри и изисквания за изпълнение.

CAP Arreghini SpA се радва на международен стандарт ISO 9001 за качество, издаден от BVQI, отнасящ се за постигането на отлични стандарти в организацията и в процесите на производство, гаранции за продължаващия ангажимент на компанията за непрекъснато усъвършенстване.

В допълнение към сертифицирането на фирмата, CAP Arreghini, разполага с множество сертификати за продукти, които гарантират съответствие с нивата, наложени от различните регламенти на Европейския съюз.

С цел да се намали въздействието върху околната среда,  усилията на компанията в момента са съсредоточени върху развитието на екологично чисти продукти, свързани с намаляването на емисиите на летливи органични съединения  и с най-новите наредби за зелено строителство.

Всичко това показва голяма ангажираност, внимателно и отговорно управление и производство, винаги да предлагане надеждни решения и безопасно изпълнение.