« Обратно към ФИРМИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ-КОНСУЛТАНТИ /БААИК/

    • Адрес:
    • София, ул. Струма 2 А, ет. 2
    • 1202

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ е браншова организация на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в строителството. В нея членуват 80 юридически лица. Председател на УС на БААИК е инж. Атанас Ангелов.