« Обратно към ФИРМИ

БАЛКАНКЕРАМИК АД

    • Адрес:
    • София-район Нови Искър, ул. Заводско шосе 25
    • България

“Балканкерамик” АД се намира на територията на район Нови Искър-София. Фирмата е наследник на Държавен Керамичен Завод – Нови Искър

Оборудван с най-съвременна техника и ползващ най-новите технологй, завода произвежда бетонни керемиди и аксесоари за цялостно комплексно изграждане на цялостна система. Продуктите са в съответствие със следните стандарти: БДС EN 490:1994 “Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Изисквания към продуктите”; БДС EN 491:1994 “Керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви. Методи за изпитване”, съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ EEC на съвета на Европейските общности, приета с ПМС No.164/2000г.

Качеството на произвежданите в “БАЛКАНКЕРАМИК” АД покривни системи се гарантира от внедрената автоматизирана високотехнологична производствена линия, от високият професионален опит на специалистите и от постоянният строг лабораторен контрол.

Рецептурните състави на произвежданите изделия са внедрени от водещи европейски фирми с дългогодишен опит и доказани качества на европейския пазар. Всички те са съобразени със стандартите и изискванията за покривни системи .

Материалите за производство (цимент, пясък, оцветители, химически добавки и др.) се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. Независима лаборотория извършва непрекъснато входящ контрол съгласно нормативните документи за качество на материалите, подробно систематизирани и описани в дневници за производствен контрол.

Керемидите на “БАЛКАНКЕРАМИК” АД са предназначени за всякакви сгради, и всякакви климатични условия.