« Обратно към ФИРМИ

ДОН КОНСТРАКШЪН ПРОДУКТС БЪЛГАРИЯ ЕАД

    • Адрес:
    • София, жк. Дружба 2, бул. Проф. Цветан Лазаров 152, Техно Парк София, ет.3
    • България
    • 1582

Don Construction Products служи на строителната индустрия повече от 80 години с опита си в разработването, производството и доставките на високотехнологични строителни продукти. С филиали в различни части на света, DCP е компания с глобално представяне и обслужва клиенти в повече от 35 държави. Всички производства са в съответствие с най-високите стандарти за качество и са ангажирани с опазване на околната среда. Бизнес посоките на компанията се обслужват от високо квалифицирани специалисти, които предлагат помощ на архитекти, проектанти, консултанти и изпълнители. Специализираните отдели на DCP са готови да осигурят спецификации по проекти, които покриват всички местни условия и изисквания.

DCP произвежда широка гама строителни продукти, които включват:

- Добавки за бетон
- Материали за повърхностна обработка
- Разтвори и продукти за анкериране
- Материали за поправка на бетон
- Индустриални настилки
- Защитни покрития
- Фугопълнители & фугоуплътнители
- Материали за хидроизолация
- Лепила
- Лепила и фугиращи смеси за керамични плочки
- Строителни продукти
- Конструктивно укрепващи продукти