« Обратно към ФИРМИ

ДУФА БЪЛГАРИЯ

    • Адрес:
    • София, ул. Народно Хоро 60, вх.Б, ет.4, ап.19
    • България

Производител на външни акрилни и силиконови бои и мазилки. Вътрешни дисперсни бои и грундове. Външни васадни бои и грундове. Вътрешни декоративни мазилки Italian Design.

DEUTEK S.A. е една от най-динамичните компании, действащи на пазара на декоративните бои, като впрочем е и един от най-големите производители в Румъния.
Компанията бе създадена през 1997г., като част от германския концерн Meffert AG. Вследствие на закупуването на компанията от инвестиционния фонд AdventInternaţional през 2005г., Düfa România SRL се превръща в Dufa - DEUTEK S.A., следвайки през2009г. да стане DEUTEK S.A.
Гамата продукти на компанията е разделена на две насоки търговска стратегия: продуктите, предназначени за крайния производител или за малките предприемачи строители са обединени под марките Super и Danke!, като са дистрибутирани посредством търгоската мрежа, а марката DEUTEK PROFI включва гамата бои и мазилки за професионалистите в строителната област: строителни фирми, архитекти, фирми за вътрешно обзавеждане.

DEUTEK S.A. е лидер на пазара на декоративните бои, понеже стигна до извода, че обезпечаването на качеството, изобретяването и специализирането представляват основа за постижения и характеристика за успешен бизнес.

През 2006г., търговският оборот на компанията достигна сумата от 22 милиона евро, което означава растеж от приблизително 26% спрямо предишната година. Главните продадени продукти са декоративните мазилки и боите за боядисване, продукти притежаващи над 75% от общата стойност на търговския оборот.

DEUTEK S.A. разбра, че най-важният ресурс на една компания са хората. По този начин, зад стандартите по качество, на постижните продукти и услуги се намират над 200 души, специалистите на компанията в изследователската област, производство, маркетинг, продажби и технически експерти, квалифицирани и подготвени посредством специални програми, както в Румъния, така и в Германия.

Друго доказателство за постоянната грижа за обезпечаване на качеството е отговорността и интереса за опазването на околната среда. Грижата за опазването на околната среда се изразява в прилагането на постижна и новаторска технология в производствената дейност, предвидена със системи за филтриране, вентилация и изчистване.

Постоянната грижа и занимание на компанията за обезпечаване на качеството бе сертифицирана през месец ноември 2001г., в съответствие с предвижданията на стандартите ISO 9001, от германската организация TÜV – CERT, клон Тhüringen, на Системата за Мениджмънт на Качеството, приложена от компанията.

Развитата система за мениджмънт и дейност и продуктите, които заемат първо място по отношение на техническите постижения в своите категории представляват основа за извода, че DEUTEK S.A. представлява ориентир, еталон и в същата степен гаранция за спазването на стандарти за качество на нивото на стандартите, наложени от германската технология.