« Обратно към ФИРМИ

ЕН АР ДЖИ ПОЛИМЕРТЕХ ООД

    • Адрес:
    • София, кв. Лозенец, ул. Галичица 42, ет. 2
    • България
    • 1164

Фирма "ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС" ЕООД е създадена през 2005 година и е приемник и продължител на фирма "ЕН АР ДЖИ" ЕООД. Компанията е водеща в областта на полагането на защитни покрития

Занимава се с проучване, диагностика, проектиране, изграждане и строително-монтажни работи в областта на:
- Полимерни защитни и антикорозионни покрития;
- Индустриални подове за хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост, фармацевтиката, здравеопазването, електрониката, машиностроенето и др;
- Хидроизолационни системи;
- Системи за запълване и запечатване на фуги и пукнатини;
- Възстановяване на бетони;
- Инжектиране на бетони;
- Строителни изолации;
- Строителни лепила.

Предмета на дейност на фирмата е свързан с проектиране и изпълнение на специализирани строителни работи в т.ч.:
- възстановяване на проектните сечения на бетонни и стоманобетонни елементи;
- изпълнение на полиуретанови, епоксидни и полимерциментни защитни подови покрития;
- изпълнение на промишлени подови покрития, подходящи за хранително-вкусовата, химическата и текстилната промишленост, фармацевтиката, здравеопазването, електрониката, машиностроенето и други;
- изпълнение на защитни покрития - за защита на производствени и складови помещения, хладилни камери, хранилища, резервоари, басейни, пречиствателни и охладителни инсталации, канали, шахти и други;
- изпълнение на покривни топлоизолационни и хидроизолационни системи;
- изпълнение на системи за обработка на фуги, пукнатини, отвори и други;

Екипът на “ЕН АР ДЖИ ПРОГРЕС” ЕООД работи повече от десет години с висококачествени материали на водещи производители в световен мащаб като “Alchimica Chemicals” S.A., BASF и др., доказали своите качества дори при много тежки натоварвания в дългогодишни експлоатационни условия.

Системите и материалите, които влага фирмата намират широко приложение като защитни покрития в много отрасли на промишлеността и енергетиката.