« Обратно към ФИРМИ

ЕВРОБЕНТ ООД

    • Адрес:
    • София, ул. Андрей Германов 11
    • България
    • 1336

Търговското дружество „Бенто Инвестмънт” ООД с основна дейност производство и търговия, обединява дейността на дъщерните си компании „Евробент” EООД и „Екотехнолоджи” ООД.

През 2011 г.  фирма „Евробент” EООД – спечели конкурса за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми в околностите на град Кърджали - находище „Ралица”. От направените геоложки изследвания бе установено, че находището е богато на бентонитовите глини, които са годни за производство на хидроизолационни материали за гражданското и промишлено строителство, на геосинтетични мембрани за рекултивация на сметища и депа за промишлени отпадъци, за хидростроителството – изолация на канали, шлицови стени, брегозащитни съоръжения и др; металургията – за пелетизация на рудни концентрати; в металолеенето; в медицината – за заместител на парафина; производство на абсорбенти, органофилни бентонити; котешки постелки; за вертикално и хоризонтално сондиране в нефтената и газовата промишленост и.др.

От 2012 г. „Евробент” EООД пое и дейността на фирма "ЕКОТЕХНОЛОДЖИ" ООД, чието основно производство бе система за хидроизолация на база бентонитови съставки. Произвежданата от фирмата Хидроизолационна Бентонитова Мембрана Изобент® е с ИЗДАДЕН ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 66059.

"Евробент" EООД защити изискванията на световния стандарт и е сертифицирана по ISO 9001-2008, а продукта Изобент® притежава СЕ маркировка, която доказва съответствието на качествените му показатели с Европейските стандарти.

Продуктовата листа на фирмата включва следните хидроизолационни материали - Изобент®–К, Изобент®–Large, Изобент®–Hard, Изофикс®, Хидростоп®, Полибент, Бентогап, Eco-inject, Паста “Ti-Zero” и др.

Основен компонент, използван в изброените материали е природния продукт бентонит, благодарение на който продуктите притежават следните предимства пред останалите хидроизолационни материали:
- устойчивост на действието на агресивни среди;
- лесен монтаж и независим практически от температурните колебания (+35ºС до -35ºС);
- няма проблеми при снажданията на отделните мембрани;
- полагат се и върху наклонени, и слабо неравни участъци като мембраната следва извивките на повърхността;

Нашите продукти са екологично чисти и безвредни в процеса на производство и приложение. Те се използват за:
- хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности в гражданското строителство, хидротехническите съоръжения, депа за промишлени отпадъци, канали, изкуствени езера и др.
- хидроизолация на строежи, които са в контакт или в близост до морския бряг
- хидроизолация на асансьорни шахти, мазета, сутерени, пукнатини в тунели и др.
- спиране на течове, получени вследствие, както на подпочвени и атмосферни, така и на морски и електролитно-активни води
- защита на почвата от замърсяване
- изолиране на дилатационни фуги в подземното строителство и др.

Продуктите се изпитват във водещи европейски лаборатории, като "Росгеотест" (Русия) и Научноизследователски строителен институт-НИСИ ЕООД (България).