« Обратно към ФИРМИ

ГИМЕКСПОРТ АД

    • Адрес:
    • София, ул. Патриарх Герман
    • България
    • 1186

Акционерно дружество „ГИМЕКСПОРТ“ е основано през 1993 г. със седалище гр. София и представителен офис в гр.Варна.
Основната дейност е свързана с доставка на широка гама от материали, технологии и инженерни услуги в областта на промишленото и гражданското строителство, изграждането на инфраструктурни обекти:

1. Геомрежи
2 . Геотекстили
3 . Дренажни продукти
4 . Продукти за контрол на ерозията
5 . Пукнатиноразсейващи мрежи и геокомпозити от стъклени нишки за пътни настилки
6. Разширителни фуги и неопренови лагери за мостови конструкции
7. uPVC тръби за безнапорни водопреносни системи до ø=2600 мм
8. Хидроизолации от АПП и СБС модифициран битум, бентонитови и ПЕВП мембрани
9. Креативни фасадни декоративни елементи
10. Иновационни фасадни пана
11. Предпазни мрежи за скелета

„ГИМЕКСПОРТ“ АД е оторизиран представител на вoдeщи в световен мащаб производители на посочените по-горе стоки, приети в международната търговска практика и сертифицирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

„ГИМЕКСПОРТ“ АД разполага с инженерно-технически състав и строително-монтажна група, както за изпълнение на консултантски и инженерни услуги, така и на строително-монтажни дейности и гаранционна поддръжка, свързани с хидроизолации и топлоизолации на граждански и промишлени обекти, обекти от инфраструктурата.

„ГИМЕКСПОРТ“ АД е пълноправен член на Българската Асоциация за Изолации в Строителството  /БАИС/ и притежава знак за качество за изолации в строителството.

„ГИМЕКСПОРТ“ АД е пълноправен член на Българската Асоциация по Водите /БАВ/.

От 2006 г. успешно се развива новото направление в дейността на фирмата, свързано с приложението на съвременни технологии в областта на екологичното растениевъдство с минимални разходи за селскостопанските производители.