« Обратно към ФИРМИ

КАОЛИН ЕАД

    • Адрес:
    • Сеново, ул. Дъбрава 8
    • 7038

Добив на каолинови пясъци, каолин, минерални пълнители, пясъци и нерудни суровини, геологопроучвателна дейност, доставчик на иновационни решения с приложение в керамиката, стъклото, строителството и грижата за околната среда.

Произвежда каолини с уникални качества, приложими в широк спектър от производства - хартия, керамика, пластмаси, гуми и бои. Използвайки научния потенциал на специално създадения център за изследване и развитие се създават продукти с тясно специализирани приложения, като например шамоти за керамика, метакаолини за строителни смеси, каолини за санитарната керамика, каолини за глазурите на керамичните плочки и маста на гранитогреса, калцинирани каолини за гуми, пластмаси и бои.

Фелдшпатът е основен компонент за производството на стъкло и керамика. Суровината, която се добива в Южна България се преработва интензивно, за да се произведат висококачествени продукти с гарантиран постоянен състав. Използвайки специфичните характеристики на суровините от находищата си е разработен продукт, който има ниска точка на топене. Това подобрява ефективността на последващите производства и намалява емисиите на въглероден двуокис.

Има повече от 90-годишен опит в добива и преработката и на кварцов пясък. Произвежда и продава кварцов пясък в количества над 1.5 млн тона годишно за над 50 различни приложения. За строителния сектор освен пясъци с масово приложение – за замазки и бетони - предлагат пречистени и класирани продукти със специфични характеристики за специални приложения – бели сухи смеси, едри пясъци за бързи водни филтри, пясъци за голф игрища и тенис кортове.

Дружеството предлага висококачествени едри кварцови пясъци с различни приложения, както със стандартни размери, така и по размери, зададени от клиента. Едрите пясъци са с размери до 40 мм и се произвеждат в едно от дъщерните предприятия на Каолин АД, намиращо се на територията на Република Сърбия.

Варовикът е масово срещан земен продукт с широк кръг от приложения. Той означава много повече от поредния материал в продуктовата листа на компанията. Големи обеми от произвеждания от нея варовик се използват за почистване от сяра на изгорелите газове в топлоелектрическите централи в Южна България. Микронизиран варовик се предлага като пълнител в производството на полиетилен, каучук и бои. За нуждите на строителството са развити нови продукти, като варовици за пътни настилки и варовик пълнител за асфалт.

Доломит добиват и произвеждат в Югоизточна България. Той е предпочитан поради постоянното качество, което е гарантирано, както и близостта на компанията до основните консуматори.

Шамотът е производен продукт на един от добиваните каолини. Специфична характеристика на произвеждания шамот е, че той се произвежда на база рафиниран каолин, което гарантира изключително стабилните параметри на крайния продукт. Нещо повече - производството на шамот се осъществява по модерна компютъризирана технология, с която се гарантира постоянно качество. Шамотът се използва широко за производството на санитарна керамика, за да придаде стабилност на размерите и ограничи деформацията на средно и едрогабаритните изделия.