« Обратно към ФИРМИ

МАРИСАН И КОЛЕВ АД

    • Адрес:
    • Русе, Източна промишлена зона, ул. Калнъ дере 15
    • България
    • 7009

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството.

Осланяйки се на своя успешен опит на българския и румънския пазар, както и на дългогодишното си сътрудничество с лабораториите на BASF и DOW Chemical, фирмата насочва усилията си в няколко основни направления:
- интегрирани топлоизолационни решения и системи
- сухи строителни смеси за богата гама приложения – лепила, шпакловки, смеси за зидане, замазки, фугиращи смеси и др.
- хидроизолационни системи и смеси
- оцветени фасадни мазилки и бои

Освен сигурните и навременни доставки на материалите до обектите,  фирмата оказва и пълна подкрепа, както в техническо отношение, така и на етапите проектиране и изпълнение на проектите на всички свои партньори.

Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Продуктите на Марисан отговарят на всички изисквания за качество и ще ви помогнат да решите и оптимизирате всички ваши, както тясно специализирани, така и комплексни задачи в строителството. Те ще ви помогнат не само да запазите, подобрите и дългосрочно да предпазите от повреди фасади, стени, подове и покриви на сгради, но и естетически да оформите с цвят и структура едно екологичн и функционално човешко жизнено пространство.

Продуктовите групи на Марисан:
- строителни лепила;
- фасадни лепила и шпакловки;
- шпакловки;
- хидроизолиращи смеси;
- смеси за зидане;
- замазки;
- фугиращи смеси;
- сухи мазилки;
- пастообразни мазилки;
- грундове;
- фасадни бои;
- топлоизолационни материали;
- декоративни фасадни елементи.

Продуктов каталог 2019.