« Обратно към ФИРМИ

МАСТЕР ООД

    • Адрес:
    • Варна, ЗПЗ - ТСК
    • България

Офис София
кв. Модерно Предградие
ул. 3019 N1 /бивш завод 23 декември/ склад 21
Тел. +359-2-826-1776
Факс. +359-2-927-1095
E-mail: [email protected]
GSM :  +359-887-517-747

МАСТЕР е една от водещите компании предлагащи на пазара пакет от изделия, покриващи нуждите от уплътнителни материали, лепила, бои, аксесоари за строителството, стъкларската индустрия, автоиндустрията и др., както и за бита.

История

- Търговската марка MASTER е въведена на българския пазар през 1997-1998 година от Dow Corning
- Марката принадлежи и се маркетира от Dow Corning до края на 2001 година

Мисия на фирмата

Да осигурим изключителни решения за нашите клиенти, чрез въвеждането на иновационни продукти с ниска токсичност и неотрицателно влияние на околната среда и човека, добър сервиз и положително мислене.

Взаимоотношенията с клиентите

Взаимоотношенията ни с клиентите почиват върху базата на дългосрочно партьорство и приемане техните интереси, като наши интереси.

Клиентите са причината за нашето съществуване. Те получават нашата най-силна подкрепа и ангажимент за да отговорят на техните нужди. Лоялните към нас клиенти бележат забележителни резултати.

Отношение към околната среда

МАСТЕР като фирма, търгуваща с химически продукти за производството, бита и занаята, поема нагажимента да показва непрекъснато усъвършенстване на мерките по опазване на околната следа, здравето и безопасността в нашата дейност и продукти по начин, който е адекватен на интересите на обществеността.

Всички бизнес решения на МАСТЕР са съобразени с изискванията за опазване на околната среда.