« Обратно към ФИРМИ

РАНКОНИК СД

    • Адрес:
    • София, ул. Елин Пелин 30
    • България
    • 1164

Проектиране и строителство с геосинтетични материали:

- Армирани насипни подпорни конструкции
- Стабилизиране на слаба земна основа
- Изграждане на зелени паркингови площи
- Ерозионна защита и биологично укрепване на стръмни откоси
- Хидроизолационни, дренажни и отводнителни системи
- Габиони
- Геомрежи
- Геомембрани
- Геотекстили
- Геоклетки
- Паркингови елементи
- Геокомпозити
- Системи за повърхностно отводняване
- Полимерни мрежи за строителството
- Оградни и сигнални мрежи