« Обратно към ФИРМИ

ЮЛМ ООД

    • Адрес:
    • София, кв. Горубляне, ул. инж. Георги Белов 2
    • България

Фирма ЮЛМ  ООД е създадена през 2001г. със седалище гр. София.Основната ни дейност е строителство и търговия със строителни материали.ЮЛМ ООД е динамична и бързо развиваща се строителна фирма. Фирмата разполага с квалифициран и добре обучен технически персонал, който пряко създава организацията на обектите. При нас работят над 50 работника с голям опит в дейността, фирмата разполага с голям автопарк с машини за лека и тежка механизация и автотранспорт.

Основна дейност ни е строителството на жилищни и обществени сгради заедно с прилежащата им инфраструктура. Обектите ни се строят по най- нови технологии със съвременни материали, модерна и функционална архитектура.

От 05.02.2008г. фирма ЮЛМ ООД прилага  Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001 : 2000 със сертификат №Q080107. Обхват на сертификация- Строителство на сгради, пътища и съоръжения, услуги със строителна механизация и търговия със строителни материали.

Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя с удостоверение № I- 008040 с решение на комисията и протокол №0135 от 09.07.2009г. За изпълнение на строежи със следния обхват: ПЪРВА ГРУПА- от втора до пета категория, строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, № ІІ- 001691 Втора група Четвърта категория – строежи от транспортна инфраструктура, №5 – 004985 Пета група – отделни видове СМР.

ЮЛМ ООД за кратко време спечели доверието на своите доставчици и клиенти поради редовното и качествено изпълнение на работата.

Наши дългогодишни партньори са водещи фирми като:Линднер България ЕООД,  Фаст Сървисиз България ООД, Линднер Бавария Строй ЕАД, Строй Комерс 96 ООД, Балканстрой АД, Макси І АД, Сенакс ООД, Асти ООД,  ИСА 2000 ЕООД, София Истейтс 1 ЕООД, Делта Имоти ООД, Никмар ЕООД, Еър Вега България АД и др.