Caparol предлага надежден щит срещу електросмог

Развитието на съвременното общество поставя един нов проблем, който се превръща в бич на века, а именно това е електромагнитното замърсяване на околната среда или т. нар. „Електросмог”. Електроенергетиката и електрониката, радиотехниката и мобилните комуникации предизвикват значително увеличение на електромагнитния фон. Съвременните източници, които са с голямо разнообразие и интензитет определят съвкупност от антропогенни електромагнитни полета в жизнената ни среда.

Най-наситен е спектърът на радиовълните от 100 kHz до 10 GHz, в който влизат излъчванията на всички радиостанции, ефирни и сателитни телевизии, мобилни оператори, Wi-Fi и т.н.

В последните години редица международни организации и институти са съсредоточили своите усилия в изследвания на въздействието на електросмога върху човека. Биологичните ефекти от електромагнитното облъчване зависят от честотата, продължителността и интензивността на облъчването, общото състояние и здравето на човека.

В резултат на проведените изследвания са направени някои изводи:

– електромагнитните полета изменят биотоковите характеристики на централната нервна система, както и нормалното съзряване на нервните клетки при животните. Институтът за защита на околната среда в Кьолн предупреждава за риска от катаракта като резултат на промяна в мозъчните токове;
– при електрострес канцерогенното въздействие на някои вещества е по-силно изразено;
– нискочестотни магнитни полета потискат освобождаването на мелатонин в кръвта (хормон, усилващ имунната система, синхронизиращ размножаването на клетките и задържащ развитието на туморите);
– при продължително въздействие се повишава риска от заболяване от левкемия, рак на мозъка, негативни изменения в репродуктивните функциии и имунната система. Учени от Канада, Япония, САЩ и Норвегия почти едновременно алармират за въздействието на компютрите върху бременни жени – аборти, преждевременни раждания, малформации на плода.

Решението на проблема “Електросмог” се нарича ElectroShield, система блокираща до 99,9% от електромагнитните излъчвания в обхвата от 50 Hz до 10 GHz.

ElectroShield е водоразредима грунд-боя без вредни емисии с висока дифузионна способност, съвместима с всички дисперсионни и латексови бои за вътрешна употреба от гамата на CAPAROL. Специалната рецептура на продукта с графитни пълнители осигурява абсорбирането на електромагнитните вълни и тяхното заземяване, като в същото време не променя останалите параметри на стените и получавате желаната визия.

Повишаването на комфорта и подобряването на микроклимата в жизнената и работната среда с цел опазване здравето на човека е основен приоритет във всички разработки на специалистите на CAPAROL. Измерванията показват, че при еднослойно нанасяне на продукта ElectroShield (около 200 ml/m²) стойностите на редуциране на електромагнитните вълни са между 22 dB и 25 dB в целия честотен диапазон. При двуслойно нанасяне стойностите са между 28 dB и 36 dB. В най-често срещания случай в честотния диапазон на мобилните телефони редуцирането при еднослойно нанасяне е над 23 dB т.е. 99,5% от излъчването, а при двуслойно стойността на редуциране е около 30 dB т.е. 99,9%.

За по добра прегледност и систематизиране в долната таблица са дадени някои стойности от измерванията в диапазона на мобилните комуникации:


ElectroShiеld
еднослойно нанасяне
ElectroShiеld
двуслойно нанасяне
Електропровод 50 Hz 44 dB 50 dB
GSM 900 (900 MHz) 25 dB 32 dB
GSM 1800 (1800 MHz) 24 dB 31 dB
UMTS (2000 MHz) 24 dB 31 dB
5,0 GHz 23 dB 28 dB
10,0 GHz 23 dB 33 dB

С иновацията ElectroShield, Caparol предлага надежден, икономически изгоден метод за екраниране на ниско и високочестотните електромагнитни полета, доказано с измервания преди и след полагане на системата и разполага със съответните сертификати.

Стените обработени с ElectroShield се превръщат в своеобразен щит срещу електромагнитните вълните, които ни заливат.

Може да харесате още...