Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти /БААИК/

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ е браншова организация на фирмите за строителен надзор и консултантска дейност в строителството. В нея членуват 80 юридически лица. Председател на УС на БААИК е инж. Атанас Ангелов.

ТЕХНОПРОЕКТ СЛИВЕН ЕООД

Цялостно проектиране на сгради, реконструкция на същестуващи сгради, интериор, авторски надзор по време на строителство.

ИВИС-ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН

Фирма “ИВИС” е създадена на 11.03.1989 г.. Същата първоначално е регистрирана от СГС като “Едноличен търговец” с ръководител Ик. Инж. Иван Анчев, с обхват на дейност Търговия, Проектиране, Архитектура, Консултации и Строителство. В своята дейност фирма “ИВИС-проектиране и дизайн”ООД успешно си сътрудничи и ползува експерти от...

ЕКОМОД ХАУС ООД

Концепцията на EcoMod House  е производство на напълно завършени нискоенергийни едноетажни къщи, съобразени със съвременния начин на живот. Модерното отношение към средата, която обитаваме означава отговорно отношение към планетата, затова компанията прилага решения, базирани на идеята за оптимална комбинация от функционалност, уют, ефективност и, разбира се,...

МОДУЛОР – 2

Проектиране на устройствени планове, жилищни сгради, промишлени сгради, обществени сгради.

А-ПРОЕКТ ООД

Архитектура, интериор, дизайн. Екип с висока квалификация, специализиран в комплексно проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради и хотели. Проекти отговарящи на стандартите за ефективност, функционалност и стил.

ИНТ-ЕКС БГ ООД

Инт-Екс БГ ООД е създадена през 2003 година и работи в областта на инвестиционното проектиране. Фирмата се стреми да бъде полезна както в изработването и представянето на професионална документация, архитектурни и конструктивни проекти, така и с конкретни съвети, консултации, авторски надзор при реализация на проекти, съдействие...