Licata

шпакловка Finish Pro 280

Циментов разтвор за шпакловане, полимерно модифициран, тиксотропен, фиброподсилен, сертифициран по UNI EN 1504-2, специално разработен за шпакловане и защита на бетон. Сфери на приложение Изравняващ и защитен слой след полагането на циментови разтвори за възстановяване, шпакловане и защита от явления по карбонизация, на изделия от стоманобетон,...

Licata

циментов разтвор Repair 400 C

Полимерно модифициран отливащ се циментов разтвор, супер течен, самоуплътняващ се, контролирано свиване, структурен, фиброподсилен, клас R4 съгласно стандарт UNI EN 1504-3, специално за замонолитване и възстановяване на бетонни конструкции. Сфери на приложение Repair 400 C е формулиран така, че да се гарантират отлични резултати при всички...

Licata

циментов разтвор Repair 450

Полимерно модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, фиброподсилен, клас R4 съгласно стандарт UNI EN 1504-3, с контролирано хигрометрично свиване, специален за възстановяване и изглаждане на бетон с дебелина от 5 до 50 мм. Сфери на приложение Repair 450 е разработен, за да се гарантират отлични резултати при...

Licata

циментов разтвор Repair 250 R

Бързосъхнещ полимерно модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, фиброподсилен, сертифициран по стандарт UNI EN 1504-2 и класифициран R3 по стандарт UNI EN 1504-3, с контролирано хигрометрично свиване, специален за възстановяване и изглаждане на бетон с дебелина от 3 до 30 мм. Сфери на приложение Repair 250 R...

Licata

циментов разтвор Repair 250 N

Полимерно модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, фиброподсилен, сертифициран по стандарт UNI EN 1504-2 и класифициран R3 по стандарт UNI EN 1504-3, с контролирано хигрометрично свиване, специален за възстановяване, защита и изглаждане на бетон с дебелина от 3 до 30 мм. Сфери на приложение Repair 250 N...

Licata

циментов разтвор Repair 200 SR

Бързосъхнещ полимерно модифициран циментов разтвор, тиксотропен, структурен, фиброподсилен, сертифициран по стандарт UNI EN 1504-2 и класифициран R2 по стандарт UNI EN 1504-3, с контролирано хигрометрично свиване, специален за възстановяване и изглаждане на бетон с дебелина от 3 до 30 мм. Сфери на приложение Възстановяване на бетона...

Licata

циментов разтвор Profer 100

Еднокомпонентен антикорозионен циментов разтвор, специфичен за защита и пасивиране на арматурно желязо, сертифициран по стандарт UNI EN 1504-7. Сфери на приложение ProFer 100 е идеален за антикорозионна защита на арматурно желязо, отличен промотор на адхезията, при операции за възстановяване и защита на стоманобетон за всички циментови...

Licata

лепило Epoxy Binder 530 A+B

Модифицирано епоксидно свързващо вещество, с реактивен разтворител и полиаминов втвърдител, за разтвори за изравняване или покрития, импрегниране и защита. Отговаря на изискванията на стандарт 13813 за подови замазки на база синтетични смоли. Сфери на приложение Epoxy Binder 530 A+B e с многостранно приложение за употреба при...