епоксидна смола Кьостер СТ 228 Флекс

Кьостер СТ 228 Флекс представлява епоксидна смола за създаване на химически устойчиво покритие върху всякакъв вид минерални субстрати, метал и неръждаема стомана. Кьостер СТ 228 Флекс притежава изключително еластични свойства, които дават възможност за  поемане на механичните и химичните напрежения. При различните сфери на приложение следва...

антикорозин БР

Антикорозионно покритие в различни цветове, за защитата на бетони повърхнини, произведен на базата синтетични смоли и разтворители. Отговаря на: БДС EN 1504-2 (като защитен слой).

антикорозин ББ

Антикорозионно покритие за защита на бетонни повърхнини, произведен на базата на акрилатна основа. Материалът отговаря на EN 1504-2, т.1.3(C) – повърхностна защита от проникване, т. 2.2(C) – контрол на влагата, т.8.2(C) – повишена устойчивост

сертифициран бояджийски материал TS 730

Приложение: за защита на стоманобетонни и стоманени конструкции от вредни въздействия. Продуктът е изпитан и за дълготраен контакт с хранителни продукти и питейна вода. Разход около 0,150 – 0,200 kg/m² за един слой в зависимост от попиваемостта на основата.

силиконова покриваща боя TS 710

Със специално качество на нанасяне като окончателно покритие върху бетонни повърхнини. Боята е устойчива на УВ-лъчи и може да се използва при тежки условия на околната среда. Боята не съдържа органични разтворители и е незапалима. Разход около 0,150 – 0,200 kg/m² за един слой в зависимост...

смес TS 630 за репрофилиране

Предназначена за предпазване и поправка на бетонни конструкции, които са изложени на натоварване от преминаване на хора или превозни средства. Материалът отговаря на хармонизираната норма EN 1504-3 за използване в наземни и инженерни строежи. Дебелина на слоя 10-40 mm.