минерална стъклена вата Ursa DF 39/Ab

Лек филц от минерална стъклена вата, едностранно каширан с алуминиево фолио. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,039 W/mK Клас на горимост F съгласно БДС EN 13501-1 за каширан продукт Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m² Едностранно...

екструдиран полистирен Ursa XPS-N-V-L

Твърди плочи с висока якост на натиск от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO2, съдържащи въздух в клетъчната структура. Якост на натиск при 10% деформация: 500 kPa Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1 Характеристики: стъпаловидни ръбове гладка повърхност

екструдиран полистирен Ursa XPS N-III-L

Твърди плочи от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO 2, съдържащи въздух в клетъчната структура. Якост на натиск при 10% деформация: 300 kPa Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1 Характеристики: стъпаловидни ръбове гладка повърхност

екструдиран полистирен Ursa XPS N-III-PZ-I

Твърди плочи от екструдиран полистирен, разпенващ газ CO 2, съдържащи въздух в клетъчната структура. Якост на натиск при 10% деформация: 300 kPa Клас на горимост Е съгласно БДС EN 13501-1 Характеристики: гладки ръбове двустранно релефна повърхност

минерална стъклена вата Ursa Terra 78Ph

Водоотблъскваща, компактна, негорима плоча от минерална вата за топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство, дървени конструкции и скатни покриви. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,039 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на...

минерална стъклена вата Ursa Terra 68Ph

Водоотблъскваща, компактна, негорима плоча от минерална вата за топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство, дървени конструкции и скатни покриви. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,034 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на...

минерална стъклена вата Ursa DF 42/Ab

Ултра лек филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация при ненатоварена основа и пълнеж в таванни и други конструкции, едностранно каширан с алуминиево фолио. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,042 W/mK Клас на горимост F съгласно БДС...

минерална стъклена вата Ursa TSP

Негорими тежки изолационни плочи от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация от ударен шум на плаващи подове. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на въздушния поток r...