минерална стъклена вата Ursa Terra 78Ph

Водоотблъскваща, компактна, негорима плоча от минерална вата за топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство, дървени конструкции и скатни покриви. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,039 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на...

минерална стъклена вата Ursa Terra 68Ph

Водоотблъскваща, компактна, негорима плоча от минерална вата за топло- и звукоизолация в системи за сухо строителство, дървени конструкции и скатни покриви. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,034 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на...

минерална стъклена вата Ursa TWF Fono

Негорим, самоносещ се лек изолационен филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация на леки сглобяеми преградни стени с метална подконструкция и гипсокартонен плоскости, предстенни обшивки и окачени тавани. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,040 W/mK Клас на...

минерална стъклена вата Ursa TSP

Негорими тежки изолационни плочи от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация от ударен шум на плаващи подове. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,032 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на въздушния поток r...

минерална стъклена вата Ursa FDP 2

Негорими, хидрофобизирани самоносещи плочи за топло- и звукоизолация от минерална стъклена вата. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,035 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa s/m² Хидрофобизиран продукт

минерална стъклена вата Ursa FDP 3/V

Негорими, хидрофобизирани фасадни плочи от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация, едностранно каширани със стъклен воал. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,034 W/mK Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление на въздушния поток r > 5 kPa...

минерална стъклена вата Ursa SF 38

Негорим, еластичен и високо компресиран филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация на дървени покривни конструкции и за системи от сухото строителство. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,038 W/mK Клас на горимост A1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление...

минерална стъклена вата Ursa SF 34

Негорим, еластичен и високо компресиран филц от минерална стъклена вата за топло- и звукоизолация на дървени покривни конструкции и за системи от сухото строителство. Характеристики на продукта: Коефициент на топлопроводност съгласно БДС EN 13162 λD = 0,034 W/mK Клас на горимост A1 съгласно БДС EN 13501-1 Линейно съпротивление...