Категория: детайли

Детайл при цокъл с изба

DWG   PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm TM – топлоизолационен разтвор. Хидроизолация. Циментопясъчен разтвор.

Монтаж на бордюр

PDF   DWG Посочените разрези и детайли са предназначени за употреба от специалисти за изготвяне на технически решения. За по-подробна информация относно продуктите посетете сайта на Земелрок.

Монтаж на настилка върху бетонова основа

PDF   DWG Вариант при пешеходно натоварване с топлоизолация и пароизолация при сух монтаж Вариант при натоварване от леки автомобили при свързан монтаж Вариант при интензивно натоварване при свързан монтаж Посочените разрези и детайли са предназначени за употреба от специалисти за изготвяне на технически решения. Посочените детайли...

Монтаж на облицоване на стъпала

PDF   DWG Посочените разрези и детайли са предназначени за употреба от специалисти за изготвяне на технически решения. За по-подробна информация относно продуктите посетете сайта на Земелрок.

Монтаж на настилка без свързващи вещества върху земна основа

PDF   DWG Посочените разрези и детайли са предназначени за употреба от специалисти за изготвяне на технически решения. Посочените детайли са предназначени за изпълнение на пространства с пешеходно натоварване. За по-подробна информация относно продуктите посетете сайта на Земелрок.

Изграждане на стъпала с бордюр или палисади

PDF   DWG Вариант 1 – градински бордюр Вариант 2 – палисада Посочените разрези и детайли са предназначени за употреба от специалисти за изготвяне на технически решения. Посочените детайли са предназначени за изпълнение на пространства с пешеходно натоварване. За по-подробна информация относно продуктите посетете сайта на Земелрок.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!