Категория: фундамент

Хидроизолиране срещу акумулиращи се в основите инфилтрирани дъждовни води. Стени от зидария, плоча от водоплътен бетонпо БДС EN 206-1 и DIN 1045-2. Хидроизолиране с weber.tec Superflex more/10/100(S)/D 24.

1.806_hidroizolirane fundamenti.dwg  1.806_hidroizolirane fundamenti.pdf