Категория: детайли

Връзка между неносеща вътр. стена със стб. констр.

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Варов или вароциментов разтвор. Стоманобетонна плоча.

Двойни зидове с повишена звукоизолация

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Варов или вароциментов разтвор. Минерална вата. Циментопясъчен разтвор. Хоризонтални връзки.