Категория: детайли

Изолация с ISOVER по външни стени на сутерени

3_2_2_1.DWG  3_2_2_1.DXF  3_2_2_1.PLA Характеристики: U=0,30 W/m2KRw=66dB Слоеве в см: 12,0 Styrodur 3035 CS с фалц 0.5 битумно лепило 0.5 хидроизолация BITUVER TENDER K 4 PH 0.01 битумна обмазка 30,0 бетонна стена  

Плаващ под на мокро помещение в сутерен с изолация ISOVER

2_2_2_2.DWG  2_2_2_2.DXF  2_2_2_2.PLA Характеристики: U=0,19 W/m2KΔLw=32dBLnTw=44dBΔRw=10dBRw=68dBmwBA=102kg/m2 Слоеве в см: 0,8 плочки 0,3 водонепропускливо лепило за плочки 5,0 циментена замазка ISOVER-Flammex – пароизолация 5,0 плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschalldmmplatte T TDPT 50/50 – полиетиленено фолио 5,0 посипка 4,0 подложен бетон 0,4 хидроизолация BITUVER TENDER K4PH 12,0...

Плаващ под с шумоизолация ISOVER в сутерен

2_2_2_1.DWG  2_2_2_1.DXF  2_2_2_1.PLA Характеристики: U=0,21 W/m2KΔLw=34dBLnTw=44dBΔRw=10dBRw=66dBmwBA=102kg/m2 Слоеве в см: 1,5 паркет – акустична подложка 5,0 циментена замазка – пароизолация ISOVER Flammex 3,5 плоскости за защита от ударен шум ISOVER Trittschalldammplatte Tango 40/35 – полиетиленено фолио 4,0 подложен бетон – геотекстил – защитно дренажен слой 0,4 хидроизолация BITUVER TENDER...