Категория: покрив

Стена-покрив при мансарден етаж (Porotherm 25 N+F)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолационна система. Варов или вароциментов разтвор. Стоманобетонна плоча. Циментопясъчен разтвор.

Стена-покрив при мансарден етаж (Porotherm 38 W.i. Plan)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm DryFix полиуретаново лепило. Циментопясъчен разтвор. Стъклофибърна мрежа върху топлоизолацията – застъпване най-малко 15 см от тухления зид.