Категория: стена

Детайл при цокъл с изба

DWG   PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm TM – топлоизолационен разтвор. Хидроизолация. Циментопясъчен разтвор.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!