Категория: стена

Връзка стена-плоча (Porotherm 38 N+F Comfort)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm TM – топлоизолационен разтвор. Циментопясъчен разтвор. Стъклофибърна мрежа върху топлоизолацията – застъпване най-малко 15 см от тухления зид.

Хоризонтален разрез на външен зид (Porotherm 38 N+F Comfort)

DWG    PDF PU пяна. Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Циментопясъчен разтвор (в зоната на еластичните връзки) Стъклофибърна мрежа върху топлоизолацията – застъпване най-малко 15 см от тухления зид. Варов разтвор с марка <1 MPa. Еластична връзка. Стоманобетонна колона.

Вертикален разрез през външен зид (Porotherm 38 N+F Comfort)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm TM – топлоизолационен разтвор. Циментопясъчен разтвор. Стъклофибърна мрежа върху топлоизолацията – застъпване най-малко 15 см от тухления зид.

Детайл при цокъл без изба (Porotherm 38 N+F Comfort)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm TM – топлоизолационен разтвор. Хидроизолация. Циментопясъчен разтвор.

Детайл при цокъл с изба (Porotherm 38 N+F Comfort)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm TM – топлоизолационен разтвор. Хидроизолация. Циментопясъчен разтвор.

Стена-покрив при мансарден етаж (Porotherm 38 W.i. Plan)

DWG    PDF PU пяна (размерът на фугата зависи от провисването на стоманобетонната плоча и се определя от конструктура). Дюбел за топлоизолация. Топлоизолация. Porotherm DryFix полиуретаново лепило. Циментопясъчен разтвор. Стъклофибърна мрежа върху топлоизолацията – застъпване най-малко 15 см от тухления зид.