Категория: стена

Топлоизолационна система със Sillatherm WVL

3_3_2_2.DWG  3_3_2_2.DXF  3_3_2_2.PLA Характеристики: U=0,17 W/m2KRw=53 dBmwBA=85 kg/m2 Слоеве в см: 0.4 крайно покритие шпакловъчен слой, армиран със стъклофибърна мрежа 0.2 изравнителен слой 16.0 Sillatherm WVP плоскости фасадна каменна вата залепени и дюбелирани 0.5 лепилен слой 25.0 решетъчни циментени блокчета 2.0 варо-циментена мазилка  

Топлоизолационна система със Sillatherm WVP

3_3_2_1.DWG  3_3_2_1.DXF  3_3_2_1.PLA Характеристики: U=0,20 W/m2KΔLw=32 dBLnTw=46dBΔRw=+3 dBRw=61dBmwBA=212 kg/m2 Слоеве в см: 0.4 крайно покритие 0,3 шпакловъчен слой, армиран със стъклофибърна мрежа 0.2 изравнителен слой 16 Sillatherm WVP плоскости фасадна каменна вата залепени и дюбелирани 0.5 лепилен слой 25 решетъчни циментни блокчета 2,0 варо-циментена мазилка  

Изолация на цокъл с ISOVER

3_2_2_2.DWG  3_2_2_2.DXF  3_2_2_2.PLA Слоеве в см: 14,0 Styrodur 2800 CS като оставащ кофраж 30,0 бетонен фундамент 0.5 хидроизолация BITUVER TENDER K 4 PH 0,3 лепило 12,0 Styrodur 2800 CS (дюбелиран) 0,3 шпакловъчен слой,армиран със стъклофибърна мрежа 0,2 мазилка  

Изолация с ISOVER по външни стени на сутерени

3_2_2_1.DWG  3_2_2_1.DXF  3_2_2_1.PLA Характеристики: U=0,30 W/m2KRw=66dB Слоеве в см: 12,0 Styrodur 3035 CS с фалц 0.5 битумно лепило 0.5 хидроизолация BITUVER TENDER K 4 PH 0.01 битумна обмазка 30,0 бетонна стена