Девня Цимент АД бе отличена със сертификат

„Девня Цимент“ АД бе отличена със сертификат за 3-та наградата „Най-зелените компании в България за 2011 г.“ – свидетелство, в чест на зелените постижения на компанията и проактивно зелено поведение в категорията Индустрия, производствен сектор и управление на отпадъците организиран от В2В медия на 28 юни, 2012 г. в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Делян Добрев, министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова и министъра за управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев. Официалната церемония се проведе в Гранд Хотел София, където бяха почетени всички компании, които носят реална промяна на околната среда. Тези компании са символ на иновациите, развитието и изобилието от нови идеи.

Някои от ключовите природо-съобразни инициативи, които открояват Девня Цимент и й спечелиха 3-та награда, включват:

– Провеждане на всички дейности в съответствие с конкретни политики за опазване на околната среда, стандарти и системи за управление на околната среда
– Мониторинг и предприемане на специфични дейности за намаляване на вредното въздействие върху околната среда
– Непрекъснат стремеж към усъвършенстване и използване на екологично чисти технологии и системи
– Фокусиране върху развитието на иновационни продукти в съответствие с устойчивото строителство
– Отговорно използване на природните ресурси, намаляване и рециклиране
– Активен подход към изменението на климата
– Използване на най-добрите налични технологии по отношение на оборудването и нови инсталации
– Изпълнение на програми за рехабилитация на всички оперативни кариери
– Намаляване и отговорно изхвърляне на отпадъци
– Текущи операции по отношение на норми и законодателства – ISO сертифициране
– Прозрачно поведение и отчети за устойчиво развитие в съответствие с глобалната инициатива за отчетност
– Изпълнение на съвместни „зелени“ инициативи с подизпълнители
– Използване на алтернативни енергийни източници и енергийна ефективност
– Инвестиции в екологична ефективност надвишаващи 15% от инвестициите, направени за енергийна ефективност и намаляване на употребата на вода
– Поддържане на активна зелена вътрешна и външна комуникация и дейности