Девня Цимент АД организира семинар „Заедно за устойчивo индустриално бъдеще“

Девня Цимент АД организира семинар „Заедно за устойчивo индустриално бъдеще“ за най-големите индустриални компании в България.

По случай Европейската Седмица на здравето и безопасността, на 28.11.2012 г. „Девня Цимент” АД стана домакин на семинар под наслов „Заедно за Устойчиво Индустриално  Бъдеще” на тема здраве, безопасност и околна среда. В семинара взеха участие 18 от най-големите компании, работещи в различни индустриални сектори на икономиката от цяла България. Необичайно началото на семинара бе дадено с филма „Обещай си“ на тема безопасност,който провокира размисъл у всички участници. Прожектирано бе видео послание на Изпълнителния Директор г-н Набил Франсис, последвано от поздравителна реч на Техническия Директор и Мениджър по Устойчиво Развитие на Девня Цимент.

Специално представяне на тема Устойчиво развитие и Управление на безопасността бе направено от г-н Клод Лабанса от Италчементи Груп. Сред лекторите на семинара бяха представители от „Солвей Соди“ АД, „Тракия Глас България“ ЕАД, „Стомана Индъстри“ АД, ТЕЦ Марица Изток III Глобал Контур, „Амилум България“, „Пристанище Бургас“ ЕАД, „Идеал Стандарт – Видима“АД, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, TNT България, “Аурубис България” АД и Българската Мрежа Глобалния Договор на ООН (БМГД на ООН).